สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีภารกิจหลักในด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร โดยดูแลรับผิดชอบด้านภัยพิบัติจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สกลนคร  จ.นครพนม  จ.มุกดาหาร  จ.อำนาจเจริญ 
จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี 
จากสถานการณ์พายุโพดุลและคาจิกิ ส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดในความรับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 7 ซึ่งได้รับกระทบทุกจังหวัด ในการนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ
ได้แจ้งสถานการณ์และขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย  โดยผ่าน แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” 
สรุปการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 ดังนี้
1.จังหวัดสกลนคร           ชุดธารน้ำใจ          573  ชุด
2.จังหวัดมุกดาหาร        ชุดธารน้ำใจ        2,000 ชุด
3.จังหวัดอำนาจเจริญ     ชุดธารน้ำใจ         2,240 ชุด
4.จังหวัดยโสธร               ชุดธารน้ำใจ         9,773  ชุด
5.จังหวัดอุบลราชธานี      ชุดธารน้ำใจ       11,249 ชุด
        รวมจำนวนชุดธารน้ำใจทั้งสิ้น      25,835  ชุด
มูลค่าประมาณ  36,556,525 บาท

​​      นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การสนับสนุน
1.เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ พร้อมพลขับเรือ เพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในการอพยพ ขนย้ายทรัพย์สิน และให้บริการในการสัญจรทางเรือ ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นมา
2.รถระนาบสูง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องสัญจรระหว่าง อ.เมืองและ อ.วารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562

ความคิดเห็น