“BGC” ชูพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรีไซเคิลขวดแก้วลดขยะ ขับเคลื่อนสังคมไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วอันดับหนึ่งของประเทศ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการรีไซเคิลขวดแก้วเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ เพื่อลดขยะ พร้อมจับมือกลุ่มพันธมิตรและคู่ค้าร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
 นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC เผยว่า “BGC ดำเนินธุรกิจโดยคำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งอุตสาหกรรมแก้วนับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแก้วเป็นวัสดุหลักที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ BGC มีการผลิตขวดแก้วออกสู่ตลาดปีละกว่า 4 พันล้านขวด เราจึงต้องมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ต้องนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
   ที่ผ่านมาเราได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเราสามารถนำเศษแก้วกลับมาใช้ใหม่ราวๆ 60 – 70% สาเหตุที่ยังไปไม่ถึง 100% เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกระบวนการจัดเก็บที่ครบวงจร ทำให้เกิดการสูญหายระหว่างทาง โดยปกติ BGC ต้องใช้เศษแก้วในการผลิตขวดวันละกว่า 4 พันตัน ทำให้เศษแก้วในประเทศไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าเศษแก้วจากต่างประเทศ จากปัญหาตรงนี้เราจึงได้หารือกับพันธมิตรหลายๆ ฝ่าย เพื่อพัฒนาวิธีการและแนวทางที่จะสามารถนำเศษแก้วกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากขึ้น ล่าสุดเราเข้าไปร่วมกับทางโคคา-โคล่า และกลุ่มเซ็นทรัล ในโครงการ “โค้กขอคืน X Central Group Journey to Zero” เป็นโครงการที่สนับสนุนและรณรงค์การแยกขยะ ตลอดจนวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง BGC ในฐานะบริษัทที่มีศักยภาพในการรับซื้อและบริหารจัดการเศษแก้ว จึงเข้าไปรับซื้อเศษแก้วที่จัดเก็บได้จากโครงการนี้ เพื่อนำไปคัดแยกตามมาตรฐาน และนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่เรื่องการบริหารการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ”
 สำหรับขั้นตอนในการจัดการเศษแก้ว  BGC ได้ให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าไปบริหารจัดการการรับซื้อเศษแก้วจากที่ต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก โดยเศษแก้วที่ผ่านมาตรฐานจะนำกลับมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วของ BGC ส่วนนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ทั้งในด้านพลังงาน และการนำเข้าเศษแก้วจากต่างประเทศ
   นายศิลปรัตน์ เผยด้วยว่า “เราคาดว่าจะสามารถนำเศษแก้วมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้เทียบเท่ากับขวดแก้วที่เราผลิตออกสู่ตลาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเต็มตัว ควบคู่กับการส่งเสริมและผลักดันให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ BGC” นายศิลปรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น