องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมยินดีกับก้าวสำคัญของซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของไทย ที่ร่วมยุติความทรมานของแม่หมูในกรงขัง

กรุงเทพฯ / 2 กันยายน 2562 – องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ออกประกาศร่วมยินดีในกรณีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของไทยอย่าง เทสโก้ โลตัส ได้ออกแถลงการณ์พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า “เนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คทั้งหมดที่จะวางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส จะมาจากฟาร์มผู้ผลิตที่ไม่ได้กักขังแม่หมูตั้งท้องในกรงและมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มอย่างถูกวิธี ภายในปี พ.ศ. 2570 และ ไข่ ที่จะวางขายทั้งหมดจะมาจากฟาร์มไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงภายในปี พ.ศ. 2571” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญนี้เป็นผลมาจากการร่วมเรียกร้องของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษกว่า 30,000 ราย เพื่อเรียกร้องให้เทสโก้ โลตัส ยุติความทารุณในการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง
   การรณรงค์ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ เลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Right) ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ที่อ้างอิงจากผลการสำรวจพบว่า 3 ใน 4 ของแม่หมูในฟาร์มจากทั่วโลกต้องยืนในซองแคบๆ ที่ไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เย็นขนาดมาตรฐาน ส่งผลให้พวกมันต้องทนทุกข์ทรมาน ต้องพบกับความเจ็บปวดแสนสาหัส และมีความเครียดสะสมจากการที่พวกมันไม่สามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เลยไปตลอดชีวิตที่ผ่านมาองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาสวัสดิภาพของหมูในกรง โดยได้รับความร่วมมือจาก ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ที่ให้คำสัญญาแล้วว่า “เนื้อหมูทั้งหมดที่จำหน่ายจะมาจากระบบการเลี้ยงแม่หมูแบบรวมกลุ่มภายในปี พ.ศ. 2570” พร้อมด้วยได้รับคำสัญญาจากผู้ผลิตหมูรายใหญ่ของไทย ได้แก่ เบทาโกร และ ซีพีฟู้ดส์ ที่จะให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนสู่ระบบการเลี้ยงแม่หมูแบบรวมกลุ่มเพื่อสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของหมู ภายในปี พ.ศ. 2570 และ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ
โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ในปัจจุบันแม่หมูในประเทศไทยจำนวนมากต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตถูกขังอยู่ในกรงแคบๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหว กลับตัว หรือแสดงพฤติกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้แม่หมูต้องกัดลูกกรงเนื่องจากมีความเครียดสะสม หากแต่เราสามารถเปลี่ยนโลกของแม่หมูเหล่านั้นได้ ผ่านการเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากขังกรงมาเป็นแบบรวมกลุ่ม เพื่อให้หมูมีพื้นที่สำหรับเคลื่อนไหวและมีโอกาสแสดงพฤติกรรมทางสังคมตามธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นคำมั่นสัญญานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจากเทสโก้ โลตัส และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมย์ที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทยในอนาคต”
   Ian Woodhurst ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศอังกฤษ กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าหลายหมื่นรายของเทสโก้ทั้งในประเทศอังกฤษและไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้เทสโก้ โลตัส ยุติการสนับสนุนการเลี้ยงแม่หมูแบบขังคอก โดยเราได้นำข้อกังวลของผู้บริโภคเหล่านี้ไปนำเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของเทสโก้ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับทราบและยอมรับว่า ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องได้รับการปรับปรุง โดยเราถือว่าผู้สนับสนุนของเรานับเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำมาสู่คำมั่นสัญญาในครั้งนี้ เราภาคภูมิใจกับทุกแรงสนับสนุนที่เกิดขึ้น และเราจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกับเทสโก้กรุ๊ปต่อไป เพื่อนำไปสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตหมูทั่วโลกในอนาคต”แคมเปญเลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Right) ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จัดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลก ยุติการสนับสนุนการเลี้ยงแบบขังคอกแคบๆ มีสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้าย รวมไปถึงยุติการตัดอวัยวะของหมู ผ่านนโยบายการจัดซื้อเนื้อหมูที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของหมูที่ดีขึ้นอย่างครบวงจร โดยท่านสามารถเข้าไปร่วมลงชื่อเพื่อยุติความทารุณที่เกิดขึ้นกับแม่หมูยืนซองนับล้านตัวอย่างเร่งด่วน ได้ทาง www.worldanimalprotection.or.th
เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น              ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ - ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /

ความคิดเห็น