กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เตรียมแถลงความสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมแถลงความสำเร็จพร้อมมอบเงินทุนการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (Angel Fund  for Startup) กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วร่วม 4 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 51 ทีม และกิจกรรมครั้งนี้ยังได้คัดเลือก Success Case มาจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย เพื่อมอบเงินทุนและประกาศนียบัตร ใน วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ความคิดเห็น