องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าช่วยสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยน้ำท่วมในร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากการเผชิญภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อน โพดุล ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก อ้างอิงจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุฝนและน้ำท่วมกว่า 368,918 ครัวเรือน       โดยในพื้นที่ 32 จังหวัด มียอดผู้เสียชีวิตแล้วรวม 27 ราย และเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เสียชีวิตมากถึง 5 ราย   รวมถึงมีสัตว์เลี้ยงที่ตกค้างในพื้นที่ประสบภัยกำลังรอคอยการช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก
ด้วยเหตุนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) จึงร่วมกับเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์เบื้องต้น พร้อมวางแผนดำเนินการรับมือและให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจากภัยน้ำท่วม โดยองค์กรฯ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ   นายกเทศบาลตำบลวังหลวง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพื้นที่ในการช่วยเหลือด้านการวางแผน  ช่วยประสานงานกับชุมชน จัดการเรื่องการเดินทางและการขนส่งอาหารสัตว์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถทำการแจกจ่ายอาหารสุนัขและแมวได้อย่างเหมาะสม พร้อมสำรองอาหารสัตว์จำนวนหนึ่งไว้ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละตำบล เพื่อลดปัญหาด้านระยะทางและสะดวกในการแจกจ่ายไปสู่เจ้าของสัตว์ภายในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ
บังอร ป่าวิเศษ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด วัย 48 ปี กล่าวว่า “เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ 40 ปีตั้งแต่เคยประสบมา ลำพังคนเรายังแทบเอาตัวไม่รอดเลยอดเป็นห่วงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ แต่ตอนนี้เบาใจขึ้นแล้วเพราะได้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าให้การช่วยเหลือเรื่องอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว”จากการบอกเล่าของผู้ประสบภัยในพื้นที่ช่วยสะท้อนให้เราเห็นถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากผลกระทบของน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ของประเทศไทย ซึ่งผู้ประสบภัยไม่ได้มีเพียงแค่ประชาชน หากยังส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงในชุมชนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมักถูกมองข้ามความสำคัญและกำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เช่นกัน
โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ในฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยในครั้งนี้ว่า “องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับเทศบาลตำบลวังหลวง      จังหวัดร้อยเอ็ด ทำการลงพื้นที่ในเขตที่ประสบภาวะน้ำท่วมสูงและมีความเสียหายรุนแรงที่สุดในประเทศไทย    โดยเราได้นำอาหารสัตว์จำนวนมากไปส่งมอบให้ถึงมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงในแต่ละชุมชน ผมได้เห็นถึงความตั้งใจและความรักของเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนที่ต่างก็เดินลุยน้ำมารับอาหารสัตว์พร้อมรอยยิ้ม ซึ่งเรารู้ดีว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน”
 เกื้อกูล เพลียวงษ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังหลวง กล่าวเสริมว่า             “ในฐานะตัวแทนของเทศบาลฯ ผมขอขอบคุณองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นอย่างมากที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในชุมชน และเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อสร้างแผนรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สัตว์ในชุมชนได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป”
อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้เป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้า เนื่องจากในบริเวณตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มักประสบภาวะน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ทางภาคประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เสนอแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมถึงการจัดการสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมในภาวะประสบภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th
เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ - ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์
 ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /​

ความคิดเห็น