สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

สภากาชาดไทย เร่งส่งชุดธารน้ำใจ ฯ นับหมื่นช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยก่อนหน้านี้ได้มอบชุดธารน้ำใจ ฯ กว่า 14,000 ชุด ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานีและ อำนาจเจริญ)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าติดตามและเตือนภัย พร้อมเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือในการกู้ภัย กู้ชีวิต สถานที่สำหรับการอพยพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้สั่งการให้สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตากสำรวจความเสียหายและมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน
สำหรับพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ได้จัดทีมแพทย์และทีมประเมินสถานการณ์พร้อมชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 12,600 ชุด เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น 11 ตำบล ซึ่งจะดำเนินการมอบชุดธารน้ำใจ ฯ และให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในวันที่ 4 และ 5 กันยายน 2562 นี้ ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้เตรียมทีมปฏิบัติงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีหากมีการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัย อาทิ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิตน้ำสะอาด หน่วยเรือท้องแบน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกับติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับพายุ “คาจิกิ” ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกด้วย
นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้เปิดบัญชีรับบริจาค เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2256 4440-3 และ โทร.1664
​​​​​​​​สรุปการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม และให้การสนับสนุนสิ่งของอื่นๆ ไปแล้ว 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – วันที่ 5 กันยายน ดังนี้
​​​​1. มอบชุดธารน้ำใจฯ  32,342  ชุด  แยกเป็น​​
กาฬสินธุ์​​1,000     ชุด​​​​​
ร้อยเอ็ด            ​2,000     ชุด​​​​​
​ขอนแก่น         ​ 3,000    ชุด  ​​​​​
​สกลนคร           ​573       ชุด​​​​​
​ยโสธร              ​2,741     ชุด​​​​​
​มุกดาหาร          ​3,000     ชุด​​​​​
​อุบลราชธานี      ​2,439     ชุด​​​​​
​อำนาจเจริญ      ​915        ชุด​​​​​
​พิษณุโลก          ​12,600    ชุด
​พิจิตร​​​4,074​    ชุด
 รวมมูลค่า  32,342,000.00 บาท​
เรือท้องแบน ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ที่ มุกดาหาร 2 ลำ และอุบลราชธานี 2 ลำ​

ความคิดเห็น