ทุกย่างก้าวความสำเร็จ SME ไทย Cluster development เครือข่าย สสว. เคียงข้างเสมอ

@...ปลื้มใจกับความสำเร็จของ สสว. ในการช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ในวันนี้ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พาผู้ประกอบการทดสอบตลาด พร้อมเป็นพ่อสื่อจับคู่ธุรกิจกับประกอบการรายใหญ่ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความสำเร็จอย่างสวยงาม ล่าสุดกับโปรเจค Cluster development หรือการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ พร้อมดึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุน 30 กลุ่มคลัสเตอร์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท....

ความคิดเห็น