มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Silence หวังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์

มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง The Sound of Sมูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรม The Sound of Silence เพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้รักสัตว์เลี้ยง โดยนายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก กล่าวถึงความเป็นมาว่า “ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย คนรุ่นใหม่แต่งงานช้าและมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงา และเกิดความผูกพันจนสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และสถานพยาบาลสัตว์มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว กอปรกับผมได้รับทราบข้อมูลการจากไปก่อนเวลาอันควรของสัตว์เลี้ยงของคุณธิษณา เดือนดาว กรรมการผู้จัดการบริษัท มายด์เอ็นแม็ทเทอร์ส จำกัด ผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิอย่างดียิ่งตลอดมา มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจึงเสนอตัวจัดกิจกรรม The Sound of Silence ขึ้น เพื่อให้เจ้าของและคนรักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายลุกขึ้นมาพูดแทนสัตว์เลี้ยงที่พูดไม่ได้ ทำให้เสียงของพวกเขาไม่เงียบอีกต่อไป โดยภายในงานจัดให้มีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ ‘การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ และสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง’ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมี ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน ดำเนินการเสวนา”
​โดย น.ส.ธิษณา เดือนดาว ผู้สร้างสรรค์งานกล่าวเสริมว่า “เรามุ่งหวังจะรวบรวมเนื้อหาจากการเสวนานำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ทั้งเรื่องสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง การยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ หน้าที่ของสถานพยาบาลสัตว์ หน้าที่ของสัตวแพทย์  บทบาทของผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น”
​ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence โดยมีศิลปินช่างภาพร่วมงานพร้อมนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงร่วมจัดแสดง อาทิ ธนากร เตลาน ช่างภาพผู้สร้างสรรค์ศิลปะไฟน์อาร์ตชื่อดังของเมืองไทย สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ นักสร้างสรรค์โฆษณาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมือหนึ่งของเอเชีย ภาคภูมิ หัศบำเรอ  หนึ่งใน Undiscovered Photographers และวิราช แอนดรูว์ บุนนาค ช่างภาพและนักตกแต่งภาพอิสระ ฉลองวงศ์ มานะกิจ ช่างภาพระดับมือรางวัล นอกจากนี้ยังมีศิลปิน ดารา คนดังทุกวงการนำภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย อาทิ ฌอห์ณ จินดาโชติ,  พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, ฌอน บูรณะหิรัญ, อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ, แหม่ม-พิไลวรรณ บุญล้น โดยนิทรรศการภาพถ่าย The Sound of Silence จะจัดแสดงระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ตั้งแต่ 26-29 ก.ย.นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
​นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงานจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกที่จากไป และเปิดตัวเพลง “เสียงที่เคยเงียบในหัวใจ” ที่ประพันธ์เนื้อร้องโดย น.ส.ธิษณา เดือนดาว และประพันธ์ทำนองโดย รศ.จารุณี หงส์จารุ โดยมี ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ ขับร้องสดสร้างบรรยากาศหน้าหอศิลป์ฯอีกด้วย
 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน facebook.com/majourandfriends

ความคิดเห็น