รพ.พญาไท2 จัดพิธีทำบูญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่11ตุลาคม 2562ทางรพ.พญาไท2 จัดพิธีทำบูญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
 นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2  เป็นประธานในพิธีมีพระ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 รูป
       คุณภาวิณี รักษ์ประศาสน์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด กลุ่มpmc. ให้สัมภาษณ์  นพ.อภิรักษ์   ปาลวัฒน์วิไชยผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท2นำทีมแพทย์ผู้บริหารพยาบาล

ความคิดเห็น