ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการแข่งขันโครงการ "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7"

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการ "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 7 " ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมี คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธี
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงโครงการนี้ว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นเวที ที่ให้เยาวชนได้สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและสัมผัสเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อเป็นการต่อยอดความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น" เป็นโอกาสอันดีที่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนอนาคตของชาติ และมีแนวคิดต้องการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้คืนสู่สังคม อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน นักศึกษา เพื่อต่อยอดทักษะในเวทีระดับโลก ทั้งนี้ผู้ชนะกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษาตามลำดับ

ความคิดเห็น