โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเวชดุสิต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภายใต้การร่วมโครงการส่งเสริมตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10  เมื่อวันอังคารที่ 12  พฤศจิกายน 2562เวลา  14.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 16 A  ชั้น 16 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิเวชดุสิตฯให้การสนับสนุนและร่วมผลักดันโครงการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ "โครงการผ่าตัดเพื่อผู้ป่วยยากไร้สู้ภัยมะเร็งเต้านม" ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านโรคมะเร็งเต้านมให้กับผู้ป่วยยากไร้ ที่ต้องรอคิวการผ่าตัดจากโรงพยาบาลรัฐ มาเข้าโครงการผ่าตัดเต้าเพื่อผู้ป่วยยากไร้…สู้ภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 50 ราย” “โครงการความฝันไม่มีวันพิการ” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มีความสามารถด้านงานออกแบบและแฟชั่นโดยเชื่อมโยงทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพ เพื่อร่วมเติมเต็มโอกาสและความฝันของผู้พิการให้เป็นจริง “โครงการยอดมนุษย์ในตัวเรา” เป็นการดึงศักยภาพของเด็กในชุมชนแออัด 5 ชุมชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็ก ๆ สามารถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และเชื่อมั่นว่าตนเอง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมได้ในอนาคต
   โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กลุ่มเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ครั้งนี้ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯได้ให้การสนับสนุนทุนการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่าง ๆ เพราะมั่นใจในศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ซึ่งมีทั้งความพร้อมด้านทีมแพทย์ บุคลากรดูแล ตลอดจนชื่อเสียงด้านการรักษามายาวนาน และในช่วงที่ผ่านโรงพยาบาลฯ เองก็มีการจัดโครงการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่มีความตั้งใจในการทำให้ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสเข้าถึงการรักษา
คุณอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท เปาโล เผยว่าในโครงการนี้กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท เปาโล ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในโครงการฯ นี้ โดยโครงการมีแนวคิด “เปลี่ยนวันว่างเป็นวันใหม่” คือ การนำเวลาว่างของแพทย์และบุคลากร มาช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมสร้างวันใหม่ที่สดใสให้กับผู้ป่วยยากไร้จำนวน 60 ราย ในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ โรคหลอดเลือดตีบ โรคมะเร็งนรีเวช ข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม โรคหมอนรองกระดูกทับเส้น ต้อกระจก โรคไต ไทรอยด์เป็นพิษ ภายในเดือนธันวาคม 2562 วันนี้เรามีผู้ป่วยในโครงการมาร่วมพูดคุย และตัวแทนศิลปินที่ได้รังสรรค์วาดภาพจากการถ่ายทอดภาพวันใหม่ของผู้ป่วยที่สดใสและเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรบ้าง โดยภาพวาดดังกล่าวจะไปร่วมจัดแสดงในงาน ONE LOVE ART EXHIBITION 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมาสร้างวันใหม่แบบไม่รู้จบให้ผู้ป่วยยากไร้คนอื่น ๆ ต่อไป
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ www.phyathai.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1772

ความคิดเห็น