แพทย์พญาไท 2 เตือนฉลองปีใหม่ ให้ระวังไขมันในเลือดสูง ต้นเหตุหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบเฉียบพลัน

               โรงพยาบาลพญาไท 2 บรรยายพิเศษ How to เมื่อไขมันในเลือดสูงคุณควรทำอย่างไร?
โดยนายแพทย์ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ระบุปัจจุบันจากการตรวจเลือด พบคนไทยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้น หากทิ้งไว้ ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลให้ดีขึ้น ก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบเฉียบพลัน โดยจะมีอาการบ่งชี้ คือเจ็บแน่นหน้าอก เหงื่อแตก เห็นภาพซ้อน แขนขายกไม่ขึ้น พร้อมแนะให้ตรวจเช็คสุขภาพ อย่าสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลอง ขอให้งดของมันและของทอด เมื่อรับประทานเนื้อสัตว์ ในแต่ละมื้อก็ควรรับประทานผัก ผลไม้ ในมื้อนั้นด้วยก็จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ที่สำคัญยังพบว่าปัจจุบัน กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปี ก็ป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จากการรับประทานอาหาร Junk Food หรืออาหารจานด่วน รวมไปถึงสภาวะความเครียด จึงขอให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษในการรับประทานอาหารด้วย
ด้านแพทย์หญิงจรัสลักษณ์ เจริญพาญิชกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ระบุว่า วิธีง่าย ๆ ที่สามารถช่วยลดปัญหาโรคไขมันในเลือดสูง ด้วยการเปลี่ยนอาหารจานธรรมดา ให้เป็น 2 ต่อ 1 ต่อ 1 คืออาหาร 1 จาน ขอให้มี ข้าว 1 ส่วน เนื้อ 1 ส่วน และผัก 2 ส่วน รวมถึงการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ก็จะสามารถป้องกันและลดโรคได้
ทั้งนี้ภายงานยังมี Cooking class จากนักโภชนบำบัด ทำอาหารสุขภาพตัวอย่างด้วยวัตถุดิบหาง่าย เช่น เห็ด  ให้ผู้ป่วยได้รับประทานอีกด้วย

ความคิดเห็น