Airbnb ชูแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities ลุยโปรโมทเสริมแกร่งท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

Airbnb เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเดินหน้ามุ่งประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย เผยจำนวนผู้เข้าพักในสระบุรีเติบโต 115% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเดินทางส่วนใหญ่มาจากในประเทศไทยรวมทั้ง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรAirbnb แพลตฟอร์มแหล่งรวมที่พักและประสบการณ์อันหลากหลายชั้นนำระดับโลก ชูจังหวัดสระบุรี เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดผ่านแคมเปญระดับโลก “นอกเหนือจากเมืองใหญ่” โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) พร้อมเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งให้กับท่องเที่ยวชุมชนในไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก และช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ชุมชนในท้องถิ่น แคมเปญ Beyond Big Cities หรือ “นอกเหนือจากเมืองใหญ่” ที่ Airbnb มุ่งโปรโมทจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ (emerging destinations) ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญที่ได้โปรโมทจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ โดย Airbnb ได้เปิดตัวเดสทิเนชั่น มาร์เก็ตติ้งวิดีโอ ที่นำเสนอความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมทั้งสถานที่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถ่ายทอดผ่านมุมมองของชุมชนเจ้าของบ้านพัก Airbnb ที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนอย่างอบอุ่น
  ทั้งนี้วิดีโอที่โปรโมทสระบุรีจะนำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ Airbnb สู่สายตาของนักเดินทาง Airbnb ทั่วโลก นอกจากนั้น ยังได้มีการทำเว็บเพจ http://www.airbnb.com/saraburi ขึ้นมาโดยเฉพาะมีข้อมูลท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีในรูปแบบสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยลิงก์บ้านพักและประสบการณ์ของ Airbnb ในจังหวัดสระบุรีและบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า “Airbnb ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนนอกเหนือจากเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล Airbnb มีความยินดีที่จะเปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักเดินทาง Airbnb ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่พร้อมด้วยเจ้าของที่พักที่อยากแบ่งปันที่พักและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนประสบการณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ในประเทศไทย”
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน เรารู้สึกยินดีกับการที่ Airbnb ได้ช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ในสระบุรีที่มีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการริเริ่มดังกล่าวนี้ เราจะใช้เป็นต้นแบบนำไปขยายผลในชุมชนอื่นๆ พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะเราอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเผยแพร่เสน่ห์ ความสวยงาม สิ่งที่ดีๆ ของไทย รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย”(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย Airbnb ได้ประกาศความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในปี 2561 เพื่อสนับสนุนเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ และส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน)
นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเสริมว่า “การทำงานร่วมกับ Airbnb เป็นการช่วยให้โฮมสเตย์หรือบ้านพักที่มีห้องว่างไม่เกิน 4 ห้อง หรือผู้เข้าพักไม่เกิน 20 คน ของคนไทย
ที่ขาดศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เจ้าของโฮมสเตย์ไทยสามารถมอบประสบการณ์ท้องถิ่นไทยที่แท้จริง เราหวังที่จะเห็นคนไทยเริ่มทำธุรกิจโฮมสเตย์ของตนเองและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวผนวกกับการสนับสนุนจาก Airbnb ด้วยแล้วผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทยจะสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากทั่วโลก”
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั้งประเทศไทยและทั่วโลกต่างหันมาใช้บริการ Airbnb ซึ่งมีความต้องการอยากเข้าพักในบ้านพักท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันแท้จริง โดยในปี 2561 มีผู้เข้าพักในประเทศไทยผ่าน Airbnb มากกว่า 1.9 ล้านคน และล่าสุดจำนวนผู้เข้าพักในจังหวัดสระบุรีมีการเติบโตถึง 115% จากปีที่ผ่านมา (อ้างอิงจากข้อมูลภายในของ Airbnb ระหว่างมกราคม – กรกฎาคม 2562)
จังหวัดสระบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยมีการคมนาคมที่สะดวก
ไม่ว่าทั้งทางรถยนต์หรือรถไฟ ซึ่งตลาดหลักคือ นักเดินทางจากกรุงเทพฯ ในขณะที่ข้อมูลนักเดินทางส่วนใหญ่
ที่เดินทางไปเยือนสระบุรีมากที่สุดปัจจุบันคือ ไทย, สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และ สหราชอาณาจักร ตามลำดับ
จากแรงขับเคลื่อนของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความพิเศษของ Airbnb ที่สามารถทำให้การท่องเที่ยวในทุกๆ วันกลายเป็นการเดินทางที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รวมทั้งสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากออก เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเจ้าของบ้านพักในสระบุรีมีความภูมิใจที่ได้เปิดบ้านของตัวเองเพื่อแสดงวัฒนธรรมบ้านเกิดให้กับผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วโลก จากฐานข้อมูลภายในของ Airbnb เจ้าของ
ที่พัก Airbnb ในสระบุรี 70% ได้รับการรีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้าพัก ส่วนเจ้าของที่พักเองก็ให้คะแนนผู้เข้าพักโดยเฉลี่ย 5 ดาว
Airbnb ใช้เทคโนโลยีและการเข้าถึงคนทั่วโลก พร้อมร่วมมือกับเจ้าของที่พักท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการช่วยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจในจังหวัดสระบุรีในการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จังหวัดสระบุรีและบริเวณใกล้เคียงพร้อมมอบประสบการณ์ที่พักและประสบการณ์อันหลากหลาย อาทิ
- บ้านบ้าน โฮมสเตย์ 
- บ้านกลางสวน
- คลีนฟาร์ม 
- บ้านธิดา เรือนไทย ริมน้ำ 
- บ้านสวนบัวอยู่ประนอมใจ 
- ดวงยี่หวา โฮมสเตย์

เกี่ยวกับ Airbnb
         Airbnb เป็นหนึ่งในตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับที่พักและกิจกรรมอันโดเด่นไม่เหมือนใครโดยให้บริการที่พักกว่า 7 ล้านแห่ง และมีกิจกรรมที่จัดเตรียมอย่างดีกว่า 40,000 รายการ ซึ่งล้วนขับเคลื่อนด้วยเจ้าของที่พักและผู้จัดประสบการณ์ในท้องถิ่น Airbnb เปรียบเสมือนเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ให้เช่า
ที่พักและผู้จัดประสบการณ์นับล้านคนสร้างรายได้จากที่พักและความชอบของตน ให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอีกด้วย Airbnb ได้ต้อนรับจำนวนผู้เข้าพักมากกว่า 500 ล้านคนตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้ และให้บริการแพลตฟอร์มที่รองรับถึง 62 ภาษาในประเทศและภูมิภาคต่างๆ รวม 191 แห่ง จึงทำให้ Airbnb ส่งเสริม
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ชุมชน และความไว้วางใจไปทั่วโลก สามารถติดตามข่าวสารของ Airbnb ภาคภาษาไทยได้ที่
https://news.airbnb.com/th/

ความคิดเห็น