น้อง”เปิงใจ๋” จากโครงการ Slow Drive Slow Life นำทัพร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชื่อทีมต๊ะต่อนยอน  ได้เข้าร่วมในกิจกรรม Toyota Campus Challenge 2019 โดยได้จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ขับขี่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้ร่วมกันลดความเร็วและไม่ประมาท ,มีวินัยจราจร ,มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง และไม่แซงทางโค้ง อีกทั้งต้องการให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสำคัญอีกด้วย
ซึ่งทีมต๊ะต่อนยอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่างๆมากมาย รวมถึงได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ พร้อมป้ายเตือนต่างๆในเส้นทางของโครงการ พร้อมทาสีเครื่องหมายจราจรเพื่อการชะลอความเร็วบนผิวทางอีกด้วย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,สวนสัตว์เชียงใหม่ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปด้วยกันกับโครงการSlow Drive Slow Life ได้ที่เเฟนเพจFacebook : Slow Drive Slow Life  


ความคิดเห็น