โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดงาน Beloved Fertility Center ฉลองครบรอบ 16 ปี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดงาน Beloved Fertility "Family Reunion" เพื่อฉลองครบรอบ 16 ปี ของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โดยการจัดงานดังกล่าว ทางโรงพยาบาลได้เชิญครอบครัวที่เข้ารับการรักษาผู้มีบุตรยากมาพร้อมกับเด็กๆ ได้กลับมาพบกับแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดชีวิตของลูกน้อยได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่ง เนรมิตงานให้เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น สะท้อนให้เห็นถึง ความสำเร็จ ซึ่งเป็นความน่ายินดีของ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ที่มีอัตราการประสบความสำเร็จ ในการรักษาอย่างสูง ถือเป็นทางเลือกแรก ๆ ในการเข้ารับการรักษาของครอบครัวที่ต้องการมีบุตร และได้รับเกียรติจาก พญ.สุชาดา มงคลชัยภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการรักษาภาวะมีบุตรยาก พร้อมด้วย โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดงาน Beloved Fertility Center ฉลองครบรอบ 16 ปี ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  นพ.ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน Beloved Fertility Center ฉลองครบรอบ 16 ปี แห่งความสำเร็จของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก พร้อมด้วย พญ.สุชาดา มงคลชัยภักดิ์ และ นพ.ชาญชัย ไชยเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  โดยมีครอบครัว Beloved Fertility ที่เคยเข้ารับบริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก และประสบความสำเร็ว จำนวนกว่า 200 ราย ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการบรรเลงเพลงเปียโน โดย ด.ญ.ภัสชา ธนนทวีรัตน์  กิจกรรมร่วมแชร์ความประทับใจของครอบครัว Beloved Fertility ที่ได้ลูกมาเติมเต็มครอบครัว และกิจกรรม เต้น Baby Shark
สำหรับ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีเทคโนโลยีขั้นสูง อัตราประสบความสำเร็จสูงสุด มีผู้ประมาณการไว้ว่า 1 ใน 6 ของคู่สมรสจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก จำนวนคู่สมรสที่มีบุตรยาก ซึ่งในปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากหลายสาเหตุเช่นการแต่งงานช้าลง สาเหตุของภาวะมีบุตรยากนั้นพบว่า 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายหญิง 30-40% เกิดจากสาเหตุทางฝ่ายชาย ที่เหลือ 5-10% พบทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
 ทั้งนี้ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มีห้องแลปที่ได้มาตรฐาน จะนำมาซึ่งผลการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สาเหตุส่วนใหญ่ของการที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จนั้น เกิดจากตัวอ่อนที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุมาจากไข่เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ ส่วนของอสุจิ สาเหตุที่พบน้อยกว่า คือ เรื่องของความผิดปกติของตัวมดลูกที่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ และสาเหตุที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไป คือ คุณภาพของห้องเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งประสบการณ์และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนนั้นมีพัฒนาการที่ผิดปกติทั้งๆ ที่แหล่งต้นกำเนิดคือ ไข่และอสุจิอาจจะปกติก็ได้ ดังนั้น การพัฒนาห้องเลี้ยงตัวอ่อนให้ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มองข้ามไม่ได้

ความคิดเห็น