คินเซนทริค ประเทศไทย แถลงข่าวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ของคินเซนทริคประจำปี 2563

      เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย นำโดย ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (ซ้าย), ดร.พิมพิมน คงพิชญานนท์ ผู้จัดการโครงการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น  ประจำปี 2563 (คนกลาง), นางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการ และ Practice Lead ด้านภาวะผู้นำ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (ขวา) แถลงถึงความร่วมมือระหว่างบริษัท คินเซนทริคและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ในการดำเนินโครงการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่น ของคินเซนทริคประจำปี 2563 (Kincentric Best Employers Thailand 2020) โครงการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง พร้อมเปิดรับสมัครองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-305-4700 หรือ https://www.kincentric.com/bestemployers

ความคิดเห็น