วธ. เปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย”

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) จัดการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” เพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป  นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากแฟชั่นดีไซน์เนอร์ผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ หิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล , บัญชา ชูดวง , ชิร ภู่กาญจน์ , ทั้งนี้เปิดรับสมัครให้ผู้ที่สนใจส่งแฟ้มผลงานแบบร่าง (Sketch Design) มาได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563
  อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวได้กล่าวกว่า “กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้เล็งเห็นว่า “ผ้าไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ที่มีเรื่องเล่า อัตลักษณ์ความเป็นไทย แต่ละลวดลายล้วนมีศิลปะของแต่ละชุมชนท้องถิ่น การทำให้ผ้าไทย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลาย ให้เป็นที่นิยมแก่ประชาชนชาวไทย นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องนำผ้าไทย มาเป็นวัตถุดิบในการออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่า ผ้าไทยที่แท้จริงนั้น สามารถนำมาออกแบบให้เท่ห์ เก๋ ร่วมสมัย ที่วัยรุ่น และบุคคลทั่วไปก็สวมใส่ได้อย่างสบาย ผู้ส่งผลงานจะต้องใช้ผ้าที่ผลิตขึ้นโดยคนไทยในทุกภูมิภาคมาออกแบบจำนวน 1 คอลเลคชั่น (จำนวน 4 ชุด) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีงบประมาณในการตัดเย็บชุดให้สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 คน และเมื่อตัดเย็บแล้วเสร็จก็จะมีการตัดสินรางวัลและมีการแสดงผลงานในช่วงเดือนเมษายน 2563 และยังได้จับมือร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีเครือขาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี อีกด้วย”
 บัญชา ชูดวง กล่าวเพิ่มเติมว่า “คนไทยบางส่วนยังมองว่าผ้าไทยเชยอยู่ เราจึงต้องพยายามนำผ้าไทยมาทำดีไซน์โดยการผสมผสาน เพื่อให้ได้รูปแบบเสื้อผ้าที่ร่วมสมัย ทำให้เจาะกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ให้สามารถเข้าใจผ้าไทยมากยิ่งขึ้นได้ ปัจจุบันนี้เห็นเด็กรุ่นใหม่สนใจผ้าไทยมากขึ้น การทำเทรนด์เราก็ต้องมองว่าเทรนด์ในเมืองไทยเป็นอย่างไร เราทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์ และเปิดมุมมองให้เกิดไอเดียใหม่ๆ แสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยนำผ้าไทยมาใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการฯ ติดต่อส่งแฟ้มผลงานมาที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม www.ocac.go.th  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02  209 3753 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น