สมิติเวช ธนบุรีจัดแคมเปญ “Save Life Save 1,000,000" #เราไม่อยากให้ใครป่วย ชูเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการตรวจสุขภาพ 4 Products fast

     โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จัดแคมเปญ “Save Life Save 1,000,000” ภายใต้แนวคิด “#เราไม่อยากให้ใครป่วย” เดินหน้าใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อคัดกรองโรคร้ายในราคาที่เข้าถึง นำไปสู่การป้องกัน หรือรักษาความเจ็บป่วยแต่เนิ่นๆ และทำให้ประหยัดค่ารักษาในระยะยาวด้วย
     นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  กล่าวว่า “เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดี  ไม่อยากให้ใครป่วย เพราะเมื่อคนไทยเจ็บป่วย ย่อมนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลที่สูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของจีดีพีประเทศ (ข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2559) และทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากสามารถรู้เท่าทันโรคที่มีความเสี่ยงจะป่วยในอีก 5-10 ปีข้างหน้าและสกัดกั้นไม่ให้เกิดขึ้น ก็จะสามารถช่วยประเทศได้ ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเราเริ่มตรวจคัดกรองในราคาหลักร้อย อาจช่วยชีวิตหรือประหยัดค่ารักษาได้ถึงหลักล้าน  เราจัดแคมเปญ “Save Life Save 1,000,000” โดยชูเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการตรวจสุขภาพ 4 Products fast  มี  ตรวจ Digital CT Calcium Score หาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ , ตรวจ Digital  Fibro Scan หาความเสี่ยงโรคตับแข็ง, ตรวจ Digital  Ultrasound หาความเสี่ยงเนื้องอก มะเร็งร้ายของสุภาพสตรี, ตรวจ Digital  Mammogram หาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของคนไทยและในระดับโลก
เราได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ไม่เจ็บ ไม่ต้องเตรียมตัวงดน้ำงดอาหาร โดยเราได้เน้นการให้บริการระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรอคิว เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงโรงพยาบาล และการเข้ารับบริการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว และมีห้องรับรองให้บริการเรื่องของสุขภาพแบบ one stop service” สอบถามข้อมูลโทร.02 438-9000

ความคิดเห็น