สภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยสภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา ในการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ได้รับบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมด้วย ณ บริเวณหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สำหรับขบวนคาราวานฯ นี้ จะเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ลอตแรกของโครงการฯ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ชุดป้องกัน PPE เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานการรับมอบและช่วยดำเนินการแจกจ่ายไปยังจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากและมีชาวไทยที่กำลังเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย จากนั้นจะทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคให้ครบทั่วทุกภูมิภาค นอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบริจาคทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน รวมถึงประชาชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
สภากาชาดไทยและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมดำเนินโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยปัจจุบันได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาประมาณ 30 ล้านบาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 100,000 รายการ ทั้งนี้ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีผู้บริจาคมา ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนส่งมอบเพื่อการใช้งานตามระดับความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับแพทย์ที่ต้องสัมผัสผู้ติดเชื้อ สำหรับพยาบาล หรือสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคหน้ากาก N95 และชุดป้องกันเชื้อโรค PPE หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้ที่ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID” เลขที่บัญชี 045-304722-9 (สามารถหักภาษีได้ 2 เท่า) 
สอบถามโทร. 08 9919 5000, 09 6190 1900 หรืออีเมล finance@redcross.or.th

ความคิดเห็น