บางกอกกล๊าส วางมาตรการเข้มทุกพื้นที่บริษัทในเครือ สู้ COVID-19 พร้อมดูแลสุขอนามัย และสวัสดิการพนักงานเต็มร้อย

บางกอกกล๊าส หรือบีจี  ผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร วางมาตรการเข้มทุกพื้นที่ของบริษัทในเครือ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยพนักงาน
   จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยนายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีความห่วงใยอย่างยิ่ง ต่อพนักงานและคู่ค้าของบริษัทฯ โดยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้มีการกำชับสำนักงานทุกแห่งในเครือ ให้ดำเนินตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และเข้มงวด
     ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานมาโดยตลอด เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร จึงเริ่มนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home: WFH) พร้อมติดตั้งระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มความสะดวกให้กับพนักงานสำหรับการทำงานจากที่บ้าน ทั้งยังจัดตั้งสื่อกลางสำหรับพนักงาน เพื่อติดตามและรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ และมาตรการการรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 ขององค์กร
    สำหรับมาตรการที่บริษัทฯ ได้วางไว้ อาทิ จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆ ให้พนักงานล้างมือ มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานและโรงงานสาขาต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ไม่อนุญาตให้พนักงานเดินทางไปต่างประเทศ งดการไปฝึกอบรมที่มีผู้คนหนาแน่น หลีกเลี่ยงการเชิญบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ และโรงงาน ทั้งยังปรับใช้พื้นที่ส่วนรวม เช่น โรงอาหาร จุดสแกนเวลาเข้า-ออกงาน ลิฟต์โดยสาร ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
    นอกจากนี้ หากพนักงานจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ จะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนทุกครั้ง ถ้าพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และส่งตัวไปพบแพทย์ หรือ จป.วิชาชีพ ประจำบริษัทฯ เพื่อประเมินอาการทันที กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก บริษัทฯ จะให้พักกักตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา 14 วัน
   บางกอกกล๊าส เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้น โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ ในเครือทุกแห่งและได้มีการกำชับอย่างเข้มงวดนี้ จะสามารถช่วยให้พนักงาน และคู่ค้า มีความเชื่อมั่น ถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยได้

ความคิดเห็น