มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชน 15 แห่ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับ บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต องค์กร Global Civic Sharing และ Community Chest of Korea บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์กว่า 4200 ขวด ให้แก่ชุมชน 15 แห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระ เครือข่ายโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการรักษาสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตพื้นที่แออัดของกรุงเทพมหานคร
ในการนี้ตัวแทน บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต คุณชาญ เยาวะนิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SFC, คุณดาลัด นุตพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร และคุณ ปิยะรัตน์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย SFC เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย โดยทาง บมจ.ไทยซัมซุงเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ทางบริษัทมีความห่วงใยเรื่องสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น”
โดยมีคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการฯ และคุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพมหานคร คุณสุพรทิพย์ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตมีความห่วงใยและไม่ละเลยคนในชุมชน มูลนิธิได้พิจารณาความต้องการของชุมชนและโรงพยาบาลที่ได้รับริจาคเจลแอลกอฮอล์นั้นว่ามีความจำเป็นอย่างแท้จริง ทางเราขอบคุณบมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ”

ความคิดเห็น