เอินเวย์บริจาคยา Lianhua ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจสู้ภัย Covid -19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  นส. สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของไทย ได้บริจาคยา Lianhua Qingwen Capsule ( เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ) จำนวน 5000 กล่องเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid 19 ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วย Covid-19 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนในการรับมอบยา
 นส.สุภาภรณ์ แซ่จางได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า  เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีแผนการปลดล็อกผ่อนปรนเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของ Covid -19 ทั่วโลกยังคงมีความรุนแรงอยู่ การลดความเสี่ยงมิให้ประเทศไทยเกิดการระบาดระลอกที่ 2 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคมไทย จึงเป็นที่มาของการบริจาคยาครั้งนี้
       ยา Lianhua Qingwen Capsule เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีน เป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับ 1 ของจีนในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ได้รับการบรรจุให้อยู่ใน Guildline
ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า 22 ครั้ง ซึ่งไวรัสที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Covid 19 ,Flu,Influenza,Avian Flu,Pneumonia,Tonsillitis,EBHF,MERS ได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์ว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ ไอ อ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น จึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ที่ประเทศจีน คนจีนจึงต้องมียานี้ติดบ้านไว้ โดยเฉพาะช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาด เข่น Covid -19 โรค SARS ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ฯลฯ และเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยังชีพต้าน Covid -19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลก
 Lianghua Qingwen Capsule ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ภายใต้ข้อบ่งใช้ ดังนี้
1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว
2.  ตามความรู้การแพทย์แผนจีน ใช้ช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
 เมื่อวันที่ 28 มกรา 2563 Lianhua Qingwen Capsule  ถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา Covid -19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์ และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่ Covid -19 แพร่ระบาดในประเทศจีน ต่อมาในวันที่ 12 เมษายน 2563 คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน (CFDA) ได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา Covid -19 อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด กำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
 จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Lianhua Qingwen Capsule ทางคลินิกแบบ Multicenter,Prospective,Randomized,Controlled trial ในผู้ป่วย Covid -19 จำนวน 284 รายจาก 23 โรงพยาบาลใน 9 มณฑลของประเทศจีนพบว่า การเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วย ช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือ สามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์
ยา Lianhua Qingwen Capsule จึงป้องกันและรักษาโรค Covid -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข  ต้องขอขอบพระคุณ ผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ล้วนแต่ทำสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกๆคน วันนี้ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 เรามาถึงจุดนี้ได้ มีผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้  รักษาจนหายได้เป็นจำนวนมาก  ก็เนื่องมาจากความใจดีของพวกท่าน ความที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย มีจิตกุศล ที่จะนำผลิตภัณฑ์มามอบให้กับกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อไปใช้กับผู้ที่โชคไม่ดี ติดเชื้อ ผู้ป่วยทั้งหลาย ผมเชื่อว่ากำลลังใจเหล่านี้ คือสิ่งที่ทำให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้การรักษาเขาอย่างเต็มที่  ผุ้ป่วยก็มีกำลังใจที่ดีที่จะทำตัวเองให้แข็งแรง และหายป่วยขึ้น  ยาที่ท่านได้นำมามอบให้ ผมได้นัดไปยังท่านอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกว่าให้รีบนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด  ถ้าเอาไปรักษาแล้วได้สรรพคุณที่ดีมากๆ ต้องทำเป็นเคสรีพอร์ดหลายๆ อย่าง ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริจาคเองและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ของพวกเราด้วย   ท่านให้มาเยอะมาก ก็น่าจะเป็นประโยชน์ สามารถทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้มากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น