“ ครัวสะดวกแบ่งปัน “ โดยเครือรพ.พญาไท-เปาโล เพื่อชาวชุมชนที่เราห่วงใย

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โดย คุณอัฐ ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร จัดโครงการ #ครัวสะดวกแบ่งปัน เพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชน ในชุมชนรอบๆ เครือโรงพยาบาล 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 31ชุมชน ใน วันศุกร์ ที่ 12 , 19 และ 26 มิ.ย เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน ในสถานะการณ์วิกฤต Covid 19 และพร้อมรับชีวิตวิถีใหม่ หรือ New normal  โดยคณะผู้บริหารและผอ.เครือรพ.พญาไท-เปาโลแจกจ่ายแก่ประชาชน ในชุมชนที่ใกล้เคียง
บริเวณชุมชนวัดมะกอก. น.พ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผอ.รพ.พญาไท2  พร้อมด้วยคุณภาวิณี รักษ์ประศาสน์ ผจก.ส่วนสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าโรงพยาบาล นำสิ่งของมาแจกให้เด็กๆและประชาชน อาทิเช่น ข้าว อาหาร น้ำดื่ม ขนม นม สเปรย์ฉีดฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ รวมทั้งได้จัดสิ่งของที่จำเป็น ใส่ในตู้แบ่งปันซึ่งเป็นตู้ที่ชุมชนวัดมะกอกจัดไว้ เพื่อให้ผู้ใจบุญนำของอุปโภคบริโภคมาใส่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลานี้. ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำสิ่งของมาลงในตู้ให้อีก ในวันศุกร์ข้างหน้าอีก2ศุกร์เช่นกัน
ชุมชนริมทางรถไฟ หลังโรงพยาบาลเดชา ดร.นพ.เกริกยศ  ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 1 และ ผู้อำนวยการสายการพัฒนาแพทย์กลุ่ม PMCนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รพ.พญไท1 จัดกิจกรรม “ครัวสะดวกแบ่งปัน”
นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
คุณนภสร พันทอน ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
คุณกิ่งกาญจน์ โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
คุณหฤทัย สุรินทร์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลร่วมกับนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาแจกอาหาร. แก่ประชาชน
ชุมชนหมู่บ้านอินทรารักษ์2. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กับ นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ ครัวสะดวกแบ่งปัน” เช่นเดียวกันกับที่บริเวณชุมชนวัดกำแพง ซอยเพชรเกษม20 คุณนิตยา   กฤตธนเวท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรพ.พญาไท3และที่บริเวณเทศบาลเมืองศรีราชา นพ.ธนาคม แมนธนานนท์ ผอ.โรงพญาไทศรีราชา ก็ได้จัดกิจกรรม “ ครัวสะดวกแบ่งปัน “ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเช่นกัน


ความคิดเห็น