เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รับรองมาตรฐานคุณภาพอากาศ “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์”

นายแพทย์อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการสายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุ่ม PMC (Phyathai-Paolo Medical Campus) เปิดเผยว่า เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจโรงพยาบาล และก้าวนำอุตสาหกรรมอีกขั้น เตรียมนำศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำที่มี ตลอดจนนำองค์ความรู้ความชำนาญการด้านการดูแลสุขอนามัย และอาชีวเวชศาสตร์ เข้าไปมีส่วนร่วมและดูแล ฝึกอบรม สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย
ภายใต้มาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment หรือ HSE)  เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในภาคธุรกิจอื่นนำร่อง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด จับมือกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ในการเป็นกลุ่มโรงพยาบาลผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพอากาศ “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” ซึ่งมีมาตรฐานใกล้เคียงกับห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล และเตรียมขยายผลไปสู่ภาคธุรกิจอื่น อาทิ โรงแรม โรงเรียน สายการบิน และธุรกิจอื่นๆ
นายแพทย์วิสิฎฐ์ จงกำโชค แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพญาไท 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เครือโรงพยาบาลฯ ได้เข้าไปตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้าน Indoor Quality Program ตามมาตรฐาน HSE โดยเน้นการประเมินด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อาศัยภายในบ้าน ซึ่ง “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ทุกโครงการได้ค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกประการ
 นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า นอกจากการรับรองมาตรฐานคุณภาพอากาศ “บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์” แล้ว พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และเครือโรงพยาบาล ยังมีความร่วมมือในบริการด้านสุขภาพให้กับลูกบ้านโดยมีบริการ Clinic Connect เพิ่มความสะดวกโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ด้วย 3 บริการ คือ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (TeleMedicine) บริการเจาะเลือดนอกสถานที่ตามคำสั่งแพทย์ และจัดส่งยาภายใน 2 วันทำการ พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆทั้ง ส่วนลดค่าห้องพักกรณีผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายาและค่าบริการทางทันตกรรม โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีนราคาพิเศษโดยสามารถให้บริการที่บ้าน บริการรถพยาบาลฟรีสำหรับผู้ป่วยในเขตกรุงเทพโดยความร่วมมือของผู้ดูแลโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกบ้านอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ความคิดเห็น