สาธิตกรุงเทพธนฯ จัดกิจกรรมพบครูประจำชั้น ยึด social distancing รับเปิดเทอม 1 กค. นี้

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อมอบตัวขึ้นชั้นเรียนใหม่ พร้อมรับชุดนักเรียน หนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กค. นี้ โดยยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาลอย่างเข้มข้นครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า ทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อมอบตัวขึ้นชั้นเรียนใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมฯ โดยยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ในวันจัดกิจกรรม ทาง รร. ได้ยึดมาตรการ social distancing ของรัฐบาล ที่มีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็น Sanitiser Mat หรือ พรมฆ่าเชื้อโรค ที่จัดวางไว้ด้านหน้าทางเข้า และบริเวณอาคารอนุบาล พร้อมจุดคัดกรอง ที่มี Thermo Scan และการมาร์คจุดในการยืน ให้มีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม รวมถึงจุดเหยียบเจลแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือ โดยมีพยาบาลคอยตรวจเช็คทุกคนที่ เข้า-ออก อยู่ตลอดเวลา เน้นการใส่หน้ากากอนามัย หรือ Face shield ทุกคน และมีรถไฟรับ-ส่งสำหรับเยี่ยมชม รร. อีกด้วย
สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง รร. ได้เตรียมมาตรการ 'นักเรียน New Normal' ไว้ 6 มาตรการ คือ 1. การคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและเช็กอาการสุ่มเสี่ยง, 2. นักเรียน, คุณครู รวมถึงบุคลากรทุกคนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย, หน้ากากผ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อตลอดเวลา, 3. การเตรียมการเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย โดยมีการตั้งจุดบริการเจลล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ทั่ว รร., 4. การทำ Physical Distancing (เว้นระยะห่างทางกายภาพ), 5. งดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และสัมผัสร่วมกัน, 6. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณ รร. โดยเน้นทำความสะอาดในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน ซึ่ง มั่นใจว่าทั้ง 6 มาตรการนี้ จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ นร. และ ผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น
โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สามัญ), ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (English Program), มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทุกระดับชั้น มุ่งเน้นการสอน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ (เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง Teacher และเหล่าซือ)
 สอบถาม โทร. 02-408-1919, 089-305-1111, inbox facebook : http://m.me/satitbtu, www.satitbtu.ac.th

ความคิดเห็น