กรมแพทย์แผนไทย สนใจ ยา"เหลียนฮัว)เป็นต้นแบบที่ดี นำร่องรักษาโรคโควิด-19

นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับในที่ประชุมกรมการแพทย์  สนใจ ยา Lianhua Qiingwen ที่มีงานวิจัยรับรองได้มาตรฐานทั้ง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ มาตรฐานยาและการผลิต  ถือเป็นต้นแบบที่ดีและนำไปใช้ในการรักษาโควิด-19ในระดับเบาและปานกลางได้
นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ประธานที่ประชุมวิชาการ Zoom meeting ในหัวข้อ การใช้ยาสมุนไพรจีน(Lianhua Qingwen)ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ  โดยสมาพันธ์การแพทย์จีนโลก ( World Federation of Chinese Medicine Societies ) ร่วมกับ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้ายาเหลียนฮัว ชิงเวิน อย่างเป็นทางการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบทางเดินหายใจ
ศาสตราจารย์เกา จานเฉิง  (Gao Zhancheng) กรรมการแพทย์สภาประเทศจีนสาขาระบบทางเดินหายใจ และผู้อำนวยการศูนย์ระบบทางเดินหายใจและ RCU ของ โรงพยาบาลประชาชน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Beijing University People's Hospital) และ ศาสตราจารย์ ติง ปังหาน (Ding Banghan)  รองประธานกรรมาธิการปฐมพยาบาลฉุกเฉินของสมาคมการแพทย์แผนจีนและแพทย์ตะวันตกแบบบูรณาการ และผู้อำนวยการศูนย์ RCU โรงพยาบาลการแพทย์จีน มณฑลกวางตง  (Guangdong Province Traditional Chinese Medicine Hospital) ได้นำเสนองานวิชาการในหัวข้อ “ทฤษฎีและการปฏิบัติในการใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ” และ “การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่และกลไกการรักษาของ เหลียนฮัว ชิงเวิน  โดยมีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกทั้งผลการวิจัยและประสบการณ์การใช้ทางคลินิกของ เหลียนฮัว ชิงเวิน ในการรักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ กับแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น รพ.วชิระภูเก็ต รพ.พระนั่งเกล้า รพ.ตรัง รพ.สมุทรสาคร รพ.ดอนตูม รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.หลวงพ่อเปิ่น รพ.หัวหิน คลินิกการแพทย์จีนหัวเฉียว ฯลฯ
ด้าน นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  กล่าวเปิดงานว่า ยาแคปซูล เหลียนฮัว ชิงเวิน  จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบเป็นยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการ Anti-viral และ Anti-inflammatory และผลของการใช้ เหลียนฮัว ชิงเวิน ร่วมรักษาโรคโควิด19 ในการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อ 12เม.ย.ที่ผ่านมา ทางจีนได้ออกประกาศให้เป็นยาที่ใช้ร่วมรักษาโรคโควิด  ตามประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มข้อบ่งใช้ใหม่ “ใช้ในการรักษาโรคโควิด19 ในระดับเบาและปานกลาง”  แต่เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาดังกล่าว ดังนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน จึงได้จัดประชุมวิชาการขึ้น โดยหวังว่าวิทยากรจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทั้ง 2 ท่านในวันนี้จะนำความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ผสมผสานในประเทศไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบบริการสุขภาพไทยต่อไป
    นอกจากนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปในงานวิชาการครั้งนี้ว่า ที่สำคัญคือ Lianhua Qingwen มีงานวิจัยรับรองด้วยซึ่งตรงนี้ประเทศไทยสนใจด้วย จริง ๆ แล้วการใช้ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมมารักษาโรคในปัจจุบัน ที่สำคัญเราสนใจอยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือความปลอดภัย อันที่ 2 คือประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 ในเรื่องมาตรฐานของยา มาตรฐานการผลิต ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า Lianhua Qingwen เป็นต้นแบบที่ดี ทำให้เราได้ศึกษาต่อไป
  ขณะที่ หวัง จิง (Wang Jing) ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของสมาพันธ์การแพทย์จีนโลกเผยว่า  การรักษาโรคโควิด19  แบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์
แผนปัจจุบันถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการต่อสู้กับ โควิด-19 ของประเทศจีนในครั้งนี้  การใช้ยาจีนให้กับผู้ป่วยยิ่งเร็วยิ่งได้ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันโรคจากระยะเริ่มต้นพัฒนาไป
ถึงระยะรุนแรง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ร่างกายมีการฟื้นฟูเร็วขึ้น การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้อย่างเด่น
ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการคัดกรองยา “ 3 ยา 3 ตำรับ ” ที่มีประสิทธิภาพการรักษา  ที่โดดเด่นออกมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
การแพทย์แผนจีนไม่เพียงแต่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชนชาติจีน ยังเป็นมรดกอันล้ำค่าของมนุษยชาติอีกด้วย ความสำเร็จในการใช้การแพทย์แผนจีนในการรักษาโควิด-19   เป็นอีกครั้งหนึ่งที่
พิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญ ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ในการปกป้องสุขภาพของประชาชน และกอบกู้ชีวิตของผู้ป่วย
    สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ เกา จานเฉิง ผู้อำนวยศูนย์ระบบทางเดินหายใจและ RCU ของ โรงพยาบาลประชาชน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ ศาสตราจารย์ติง ปังหาน ผู้อำนวยการศูนย์RCU ของโรงพยาบาลการแพทย์จีน มณฑลกวางตง  แบ่งปันผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ Lianhua Qingwen ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดย ศ.ติง ปังหาน  กล่าวเสริม ว่า โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจครั้งร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ไข้หวัดนกและ โควิด-19 ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโรคระบาดในการแพทย์แผนจีน และปัจจุบันกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างร้ายแรง โดยงานนี้ได้ นำเสนอ “ทฤษฎีและการปฏิบัติในการใช้ยาสมุนไพรจีนในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ”สอดคล้องกับ ศาสตราจารย์ เกา จานเฉิง  กล่าวในรายงานว่า การติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบบ่อย และเกิดขึ้นซ้ำบ่อยครั้ง บางครั้งอาจทำให้เกิดการระบาดในท้องถิ่นหรือระบาดไปทั่วโลก ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาทางสังคม COVID-19 ในปีนี้ก็เป็นโรคระบาดรุนแรงชนิดใหม่ ซึ่งติดต่อได้ง่ายมาก    การรักษาโรคทางเดินหายใจด้วยยาเคมีต้องเผชิญกับความท้าทายของการดื้อยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียนและหายใจลำบากอย่างรุนแรง เป็นต้น
  การติดเชื้อไวรัสมักจะมาพร้อมกับการอักเสบ ซึ่งพายุไซโตไคน์ (Cytokine Storm) จะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้โรคพัฒนาให้หนักขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ยาต้านอักเสบควบคู่กับยาต้านไวรัส   การแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแนวคิดแบบองค์รวม การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่จะใช้วิธีการต้านไวรัสควบคู่กับการต้านอักเสบ Lianhua Qingwen มีสมุนไพร 13 ตัว ทำให้ออกกฤทธิ์ต่อหลาย Target ได้ จากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ Lianhua Qingwen พบว่า Lianhua Qingwen มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้อย่างบูรณาการ จากหลักฐานเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (EBM) ก็ได้ยืนยันว่า Lianhua Qingwen มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่  สามารถยับยั้ง SARS และ MERS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผลในการต้าน COVID-19 ยับยั้งพายุไซโตไคน์ ฟื้นฟูความเสียหายของปอดที่เกิดจากการอักเสบได้อีกด้วย
จากการศึกษาใช้เหลียนฮัวชิงเวิน (Lianhua Qingwen) รักษาโควิด-19 (COVID-19) ทางคลินิกแบบศึกษาไปข้างหน้า การทดลองแบบหลายศูนย์ การทดลองแบบสุ่ม และการทดลองแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (Prospective, Multicenter, Randomized, Double Blind Controlled ) ใน 23 โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)  ใน 9 มณฑลของประเทศจีน โดยมีนักวิชาการจง หนานซาน (Academician Zhong Nanshan), หลี หลานจวน (Li Lanjuan) และ จาง ป๋อหลี (Zhang Boli) เป็นที่ปรึกษาในการทำการศึกษาทางคลินิกครั้งนี้ และผลการศึกษาก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร ยาสมุนไพรจากพืช (Phytomedicine) เป็นวารสารระดับสากลด้านยาจากพืชสมุนไพร ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาทางคลินิกครั้งใหญ่ครั้งแรกของยาสมุนไพรจีนในการรักษาโรค COVID-19   โดยศึกษาจากผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 284 คน   ผลการศึกษาพบว่าอัตราการหายของอาการหลักทางคลินิก  ระยะเวลาของอาการทางคลินิกในกลุ่มการรักษาดีกว่ากลุ่มควบคุม   กลุ่มที่ใช้ยา Lianhua Qingwen สามารถบรรเทาไข้ อ่อนเพลีย ไอและอาการทางคลินิกอื่น ๆ ได้ดีกว่า ปอดฟื้นฟูได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญชัดเจนจากผลตรวจ CT ปอด  ทำให้อาการหายเร็วขึ้น   เพิ่มอัตราการหายทางคลินิก ลดระยะเวลาให้กรดนิวคลีอิกเปลี่ยนเป็นลบ สัดส่วนการพัฒนาของโรคไปสู่อาการหนัก อย่างไรก็ตาม บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้า เหลียนฮัว ชิงเวิน อย่างเป็นทางการ ถือเป็นยาสมุนไพรจีนมีประวัติในการรักษาโรคระบาดมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเด่นในการป้องกันไวรัสในวงกว้าง บรรเทาอาการและฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม Lianhua Qingwen เป็นยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาและมีสิทธิบัตรยา และเป็นยาหลักในการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในประเทศจีน ซึ่งได้นำจุดเด่นของตำรับยาโบราณรักษาโรคระบาดของหมอจีนผู้ยิ่งใหญ่จาก 3ราชสมัยมาผนวกด้วยกัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้นำ Rhodiolae Crenulatae Radix et Rhizoma (Hongjingtian) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดบนที่ราบสูงและมีอากาศที่หนาวเย็นมาเป็นส่วนประกอบของตำรับ Hongjingtian นั้นมีสรรพคุณในการระบายความร้อนออกจากปอดและสลายเลือดคั่ง  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ต้านความเหนื่อยล้า ป้องกันการขาดออกซิเจนและช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง จึงทำให้ Lianhua Qingwen มีจุดเด่นในการรักษาทั้งอาการและต้นเหตุ เริ่มใช้ยายิ่งเร็ว ยิ่งช่วยให้หยุดการพัฒนาของโรคได้ดี  รักษาแบบองค์รวมโดยออกกฤทธิ์ต่อหลาย Target ยา Lianhua Qingwen จึงได้ถูกบรรจุอยู่ใน Guildline รักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจถึง 22 ครั้ง ล่าสุดก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษา COVID-19 (ฉบับที่4 / 5 / 6 / 7)" ของประเทศจีน ในระหว่างก.พ.-เม.ย.ประเทศจีนได้ใช้เหลียนฮัว ชิงเวิน ราว 200 ล้านกล่องในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์  โดย Lianhua Qingwen จึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น