“28 ปี รพ.พระรามเก้า เปิดตึกใหม่ บริการทางการแพทย์ใหม่ ชู Fix & Fit เป็นสถาบันดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ lifestyle problems ของคนเมือง”

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม – ในโอกาสครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคยากซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น ไต หัวใจ เบาหวาน ผ่าตัดแผลเล็ก ฯลฯ มากว่า 28 ปี พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ บริการทางการแพทย์ใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ ให้คุณสุขภาพดีไม่ต้องรอป่วย
 นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้กล่าวว่า จากความเชี่ยวชาญโรคยากซับซ้อนมากว่า 28 ปี ทำให้เรามีองค์ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ ประกอบกับย่านพระรามเก้า เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ที่มีทั้งออฟฟิศ คอนโดเกิดขึ้นมากมาย จึงเกิดเป็นแนวคิดที่อยากจะสร้างศูนย์การแพทย์ใหม่ไว้ดูแลสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะป่วย เน้นการสร้าง wellness ก่อนเกิด Illness หรือรองรับ lifestyle disease ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนยุคใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 28 ปี โรงพยาบาลพระรามเก้า เราจึงถือโอกาสนี้เปิดอาคารใหม่ในชื่อ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า” เป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ด้านไลฟ์สไตล์เพื่อขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ เน้นให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพก่อนป่วย และปัญหาสุขภาพของคนสมัยใหม่ที่มีสาเหตุมาจาก Lifestyle อย่าง Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือปัญหาความเครียด โดยมีสถาบัน Fix & Fit เป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพที่ตอบทุก lifestyle problems Fix & Fit สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง เป็นสถาบันดูแลสุขภาพแบบเชิงรุกที่ให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่ The FIX คือการรักษา และ The FIT คือการเสริมสร้างให้แข็งแรง      โดยเน้นให้ความรู้และดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาปวดเรื้อรังที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุของคน     ยุคปัจจุบัน  โดยผู้เข้ารับบริการจะได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผน        การรักษา จากนั้นแพทย์จะรักษาตามโปรแกรมที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีทั้ง The FIX และ The FIT           โดยมีคลินิกทั้งหมด 5 คลินิก คือ Office Syndrome, Body Adjustment, Sport Injury, Joint and Spine และ Living Well Clinic Office Syndrome Clinic คลินิกรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม โดยมีเครื่องมือในการรักษาที่       โดดเด่นคือ คลื่นกระแทกช็อคเวฟ (Shockwave Therapy) ซึ่งเป็นการรักษาโดยใช้คลื่นกระแทกบนกล้ามเนื้อที่มีอาการปวด พร้อมปรับสภาพร่างกายในห้องเยือกแข็งอุณหภูมิ -110 องศาเซลเซียส เพื่อลดอาการปวดเรื้อรัง และยังช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น โดยแพทย์จะติดตามอาการและปรับวิธีการรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 Body Adjustment Clinic คลินิกจัดโครงสร้างร่างกาย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของคนทุกวัยในปัจจุบันที่พฤติกรรมการใช้ร่างกายเปลี่ยนไป และมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจาก         ความเสื่อมที่ตามมากับอายุ โดยจะตรวจประเมินลักษณะโครงสร้างร่างกาย และให้การรักษาเพื่อปรับโครงสร้างให้เป็นปกติ โดยนักกายภาพบำบัดจะใช้เตียง Manuthera ซึ่งเป็นเตียงจัดกระดูกเข้ามาช่วยในการรักษา
 Sport Injury Clinic คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ที่ชอบเล่นกีฬาและนักกีฬาอาชีพ ทั้งในกลุ่มเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยจะมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และลดอาการบาดเจ็บจากการ    เล่นกีฬาหลังจากออกกำลังกายหนักด้วย Ice Lab (ห้องเยือกแข็งอุณหภูมิ -110 องศาเซลเซียส) เพื่อกระตุ้นระบบต่างๆ ของร่างกายให้ฟื้นฟูเร็วที่สุด
 Joint and Spine Clinic คลินิกรักษาอาการปวดข้อและกระดูกสันหลังเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งวิธีการรักษาจะเป็น Hydrotherapy หรือการออกกำลังกาย       ในน้ำ โดยมี Underwater Trademill (ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำระบบอัตโนมัติ) เป็นเครื่องมือหลักในการรักษา เพื่อช่วยลดการกระแทกของข้อที่ทำให้เกิดอาการปวด Living Well Clinic คลินิกรักษาปวดในผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มที่เพิ่มขึ้น       อย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมให้ร่างกายผู้ป่วยหายจากอาการปวด อักเสบจากการฉายแสงหรือเคมีบำบัดบางชนิด โดยจะรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)
 นอกจากนี้ในวันงานยังมี Mini talk ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในยุค New Normal”             ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพยุค New Normal  โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช ผู้อำนวยการสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ร่วมด้วย คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ,  คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์      มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559 ,  คุณพยงค์ ศิริงามเพ็ญ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อ  และผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต ร่วมแชร์ประสบการณ์ ไตใหม่ ชีวิตใหม่

ความคิดเห็น