โรงพยาบาลพระรามเก้า เชิญร่วมงาน 28 ปี รพ.พระรามเก้า เปิดบริการทางการแพทย์ใหม่

 สร้าง quality of life ชูสถาบัน Fix & Fit ตอบโจทย์ lifestyle problems ของคนเมือง
          โรงพยาบาลพระรามเก้า กับความเป็นผู้นำในการรักษาโรคยากซับซ้อนมายาวนานกว่า 28 ปี ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจสุขภาพ ดูแลด้วยมืออาชีพ” ได้ผ่านการดูแล รักษาชีวิตผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น ไต หัวใจ เบาหวาน ผ่าตัดแผลเล็ก  ฯลฯ
ในโอกาสครอบรอบ 28 ปี ของ รพ.พระรามเก้า  นพ. เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ รพ. พระรามเก้า เปิดเผยถึง Next Vision ของ รพ. ที่จะเกิดขึ้น กับการให้บริการด้านสุขภาพในยุค New Normal ให้ความเข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยการดูแลสุขภาพครบทั้ง 2 มิติ ทั้งก่อนป่วยและหลังป่วย โอกาสนี้ได้เปิดบริการทางการแพทย์ใหม่ (ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า) ซึ่งเป็นศูนย์รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการสุขภาพด้านไลฟ์สไตล์เพื่อขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Fix & Fit)  เน้นการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ lifestyle problems ของคนเมือง อย่างปัญหา Office Syndrome ที่ดูแลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น Ice Lab, Shock Wave, Manuthera และอื่น ๆ นอกจากนี้ที่ศูนย์ฯ ยังมีบริการด้านสุขภาพอื่นร่วมด้วย คือ Body Adjustment, Sport Injury, Joint and Spine และ Living Well Clinic
ภายในงานมี Mini talk ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในยุค New Normal” จะได้พบกับ รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช ผู้อำนวยการสถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการข่าว THE STANDARD คุณน้ำตาล ชลิตา มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559 และผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต ร่วมแชร์ประสบการณ์ ไตใหม่ ชีวิตใหม่ ในงาน 28 ปี รพ.พระรามเก้า เปิดบริการทางการแพทย์ใหม่ สร้าง quality of life ชูสถาบัน Fix & Fit ตอบโจทย์ lifestyle problems ของคนเมือง  วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 – 12.30 น.

ความคิดเห็น