GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความสำเร็จต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิง (Upcycling Upstyling) ผ่านการนำเสนอผลงานของ Converters และ Brand Owners ที่ร่วมกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำในสาขาต่างๆ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้แนวคิด "Up Waste to Value with WOW! Style"
    GC ได้เปิดตัวโครงการ Upcycilng Upstyling ไปเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย เพื่อต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ECO-Design จากวัสดุพลาสติกของ GC รวมไปถึงการนำพลาสติกมา  Upcycle เป็นผลงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และต่อยอดไปสู่แนวคิด GC Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และขยายความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปยังทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Partner ของทาง GC เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด จำนวน 19 บริษัท โดยร่วมพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบชั้นนำ (Expert of Style) ในสาขาต่าง ๆ ที่ทาง GC ได้คัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 10 ท่าน ภายใต้แนวคิด "Up Waste to Value with WOW! Style”
 นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “ในวันนี้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ได้ถูกสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นสินค้าหลากหลาย ที่ทั้งสวยงาม มีความรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่
• Packaging Design 
• Crafts Design 
• Fashion Design 
• Material and Jewelry Design 
• Industrial Design 
• Architecture Design 
โดยผลงานประมาณ 10 ผลงาน พร้อมที่จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วหลังจากจบโครงการ ส่วนผลงานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจในเร็ววันนี้ นอกจากนั้นผลงานบางส่วนได้ถูกนำไปประชาสัมพันธ์แล้วตามช่องทางออนไลน์ของ GC ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จากทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนและชื่นชมในแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด GC Circular Living”
     ทั้งนี้ GC จะผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ เกิดการขาย เชิงพาณิชย์         โดยเบื้องต้นสามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ CSC Shop by GC ทั้งที่ร้านและ Online Shop (https://gccircularlivingshop.com) ตลอดจนพันธมิตรในเครือข่ายของ GC เช่น Ecotopia ที่ Siam Discovery เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนและสานต่อโครงการฯให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของโลก
 GC เชื่อมั่นว่า ผลงาน ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstylingจะสามารถเติมเต็มประสบการณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ให้ร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และยังสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องการนำพลาสติกมา Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทุกท่านจะสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างดำเนินโครงการ ไปผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
 Tag: #UpcyclingUpstyling  #GCCircularLiving  ##ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GC

ความคิดเห็น