โครงการ “เที่ยวสุขใจ อิ่มบุญ ห่มผ้าหลวงปู่ทวด”

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสืบเนื่องจากภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ทั้งยังเกิดการชะลอตัวการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบกับสายการบินระหว่างประเทศยังไม่เปิดให้บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศได้ จึงทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน
ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ระยะใกล้ (ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดหรือระหว่างจังหวัด) และระยะไกล (ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค) เพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางและสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างเร่งด่วน ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จึงได้ร่วมกับพันธมิตรด้านท่องเที่ยว อาทิ บริษัท สมุทรโคจร ทราเวล จำกัด นิตยสาร โอ-ลั้นลา บริษัท ทัวร์ อินไทยแลนด์ บริษัท สยามแพลนเนท และหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “เที่ยวสุขใจ อิ่มบุญ ห่มผ้าหลวงปู่ทวด” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดย ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ได้เข้ามาดำเนินการจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง โดยขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมทำบุญเสริมบารมีและสิริมงคลในช่วงเดือนสิงหาคม อันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกิจกรรม “สิงหาพาแม่เที่ยว” เพื่อเพิ่มความรักความใกล้ชิดและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว และขอเชิญนักท่องเที่ยวสายบุญที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญห่มผ้ามหากุศลในครั้งนี้


 

ความคิดเห็น