งาน “SACICT Mobile Gallery 2020” เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Mobile Gallery 2020” ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน”ท นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จำลองบรรยากาศหอนิทรรศการ และคัดสรรผลงานหัตถศิลป์ นวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนาจากโครงการต่างๆ ของ SACICT มาถ่ายทอดภารกิจการอนุรักษ์พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าความเป็นไทย ให้ชมถึงกลางกรุงฯ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป “ระบายสีหัวโขนจิ๋ว” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อวัน ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ SACICT Call Center 1289 หรือ 035-367-0546 ต่อ 3108

ความคิดเห็น