“ศ.ศ.ป.” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด “SACICT Mobile Gallery 2020”

กรุงเทพฯ, 5 ส.ค. 63 : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 โดยจัด “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” นิทรรศการฉบับย่อของ SACICT ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย  เส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ชนบทให้มีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยงานศิลปหัตถกรรม ภายในนิทรรศการพบกับผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่สร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT โดยจำลอง 3 นิทรรศการ จากอาคารทำการศูนย์ส่งเสริม  ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้ชม ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนมากมาย ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง วันนี้ ถึง 9 ส.ค. 63
ภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, นายภาวี  โพธิ์ยี่  ผู้จัดการสายงานส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), นางวิมลภัทร์ เปี่ยมพงศ์สานต์  หัวหน้ากองสื่อสารองค์กรภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, ครูพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556, นายฑามก์ สิปปสยาม สมาชิก SACICT ผลิตภัณฑ์หัวโขนจิ๋ว, นางสาวปิโยรส บัวเหลือง สมาชิก SACICT ผลิตภัณฑ์ผ้าปักไทย ร่วมด้วยศิลปินดารา ตุ๊กกี้-สุดารัตน์ บุตรพรม, ซัน-วงศธร สมศรี และ ฟอร์ม -ชลพิพรรธน์ ชูแสง ผู้ประกวดรายการไมค์ทองคำ ร่วมสร้างสีสันความบันเทิง ตลอดจนผู้สนใจงานศิลปหัตถกรรม ร่วมงานจำนวนมาก 
นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) มีหน้าที่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นต่างๆ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจใน “คุณค่าความเป็นไทย” ที่สั่งสมและสืบทอด ทักษะเชิงช่าง ภูมิปัญญาผ่านงานศิลปหัตถกรรมตามแนวทางศิลปาชีพ รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ก่อเกิดเป็นผลงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าความเป็นไทย ระดับมาตรฐานชั้นเลิศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล “ศ.ศ.ป. ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 พร้อมถ่ายทอดเรื่องราว บนเส้นทางการเดินทางของหัตถศิลป์ของไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจาก มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นโดยพระองค์ท่านได้ทรงสร้างงาน สร้างอาชีพ พระราชทานแก่ชาวบ้าน พร้อมจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพฯ ไว้ทั่วประเทศ ซึ่ง ศ.ศ.ป. ได้มีบทบาทในการนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์ ให้หัตถศิลป์ไทย ก้าวไกล และยั่งยืน
นายพรพล กล่าวต่อไปว่างาน “SACICT Mobile Gallery 2020 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดแสดงครั้งที่ผ่านมา คือที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อต้นปี ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ที่เรากลับมาจัดที่โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อีกครั้ง โดยนิทรรศการเคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้จำลอง 3 หอนิทรรศการได้แก่ หอศิลปาชีพ (SUPPORT Gallery) หอสุพรรณ-พัสตร์ (Gold and Textile Gallery) และหอนวัตศิลป์ (Innovation Craft gallery) มาให้ประชาชนได้ชมและศึกษา อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT ที่สะท้อนผลงาน การถ่ายทอดทักษะเชิงช่าง และความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านงานหัตถศิลป์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Cultural Crafts) และโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างอย่างโครงการร่วมรังสรรค์ศิลปหัตถกรรม (Craft Co-creation) พร้อมทดลองสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตกรรม   บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม (SACICT Archive) ได้ในงานนี้อีกด้วย โดยเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ส.ค. ศกนี้”ภายหลังการเปิดงาน คณะผู้บริหารได้นำชมนิทรรศการ และร่วมเวิร์กช็อประบายสีหัวโขนจิ๋ว โดย บ้านศิลป์สยาม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาชมงานได้ร่วมสนุกอีกด้วย สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมชมนิทรรศการ “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” ได้ที่               โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ส.ค. 63 เวลา 09:00-17:00 น. 

ความคิดเห็น