กรมการค้าต่างประเทศ เชิญชวนเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ที่ผสานออฟไลน์และออนไลน์ ตอบรับยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal

กรมการค้าต่างประเทศ เชิญชวนร่วมงาน THAIFEX  –  ANUGA ASIA 2020 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทางผู้จัดงานได้ปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ในลักษณะไฮบริด “The Hybrid” เพื่อตอบรับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่ลูกค้าต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ ภายใต้ชื่องาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” และเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานการเจรจาซื้อขายในแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์
กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมการส่งออกและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าว และสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งออก ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 โดยนำกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว 16 ราย จาก 16 จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารใหม่ๆ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน 
นายกีรติ  รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า  “กรมการค้าต่างประเทศได้พาผู้ประกอบการดังกล่าวเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว รวมทั้งผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ และให้ผู้ซื้อได้รับรู้ถึงคุณภาพในสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ เช่น ข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวฮาง ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่กรมฯ ได้ส่งเสริมการขยายตลาดเฉพาะ (Niche market) ให้กว้างขึ้น รวมทั้งนำเสนอสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ปรับชื่องานเป็น THAIFEX – ANUGA ASIA ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง 2 งานใหญ่ คือ THAIFEX ประเทศไทย และ ANUGA เยอรมนี มั่นใจการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของข้าวไทย”   “ในช่วงที่ผ่านมา แม้ทั่วโลกจะประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องจากผลกระทบจากโควิด - 19 แต่จะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าในกลุ่มสาธารณสุขของไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าร่วมงานของชาวต่างชาติ แต่การปรับรูปแบบการจัดงาน Virtual Trade Fair ถือเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดแสดงสินค้าในอนาคต จะช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างชาติได้เป็นวงกว้างผ่านโลกออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาร่วมงาน และเน้นตลาดออฟไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าภายในประเทศมากขึ้นอีกด้วย กรมฯ คาดว่า ในปีนี้ยอดจำหน่ายสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงานจะเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน”  
ไฮไลท์ของกรมการค้าต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

1. โซน Rice อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 2 จัดแสดงสินค้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ โดยกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ

- พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและสาธิตทั่วไป ประกอบด้วย

​1.1 พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และจัดแสดงตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิไทยจากแหล่งผลิตในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าว กข43 และข้าว กข79 เป็นต้น รวมทั้งเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยและมาตรฐานข้าว

1.2 การจัดกิจกรรมสาธิตการหุงข้าวและปรุงอาหารจากข้าวหอมมะลิไทย และข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ จากเชฟที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิมหลากหลายเมนู 

1.3 การสาธิตวิธีตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและข้าวชนิดอื่นๆ โดยผู้ตรวจสอบมาตรฐานข้าว (Surveyor) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย 

- พื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองจากจังหวัดว่าเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยจากกรมการค้าต่างประเทศ หรือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสี และข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ ที่มีศักยภาพในการส่งออก จากพื้นที่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เข้าร่วมออกบูธกับกรมฯ จำนวน 16 ราย จาก 16 จังหวัด

- พื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ จัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมออกบูธกับกรมฯ กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ  ผู้ที่สนใจร่วมทำธุรกิจ ได้มาพบปะพูดคุย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศให้คำแนะนำปรึกษาด้วย

2. โซน Fine Food อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 3 จัดแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi ที่ได้คัดสรรสินค้าเกษตรนวัตกรรมใหม่ที่หลากหลายมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

- เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยนำผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมประเภทอาหารจำนวน 10 บริษัท ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพร้อมทาน ขนมมะเขือม่วงกรอบ ใบหม่อนบดผง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ซอสน้ำพริกสมุนไพรพร้อมทาน กลิ่นสังเคราะห์จากผลไม้ ข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ สูตรข้าวกล้องงอก สะตออบแห้งคืนรูปสด เครื่องดื่มน้ำมะขามแดง และน้ำผลไม้สกัดสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมและเป็นการแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

 “โดยหลังจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้วางเป้าหมายจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ รวมทั้งสินค้าเกษตรนวัตกรรมไว้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมในช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าร่วมกับ Modern Trade กิจกรรมส่งเสริมการขายในภูมิภาค และกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจการในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ให้ไปได้” นายกีรติ  กล่าวปิดท้าย

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนและผู้บริโภคที่สนใจสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรนวัตกรรมศักยภาพส่งออก เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA 2020 โซน Rice จัดแสดงสินค้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดต่างๆ หมายเลขคูหา R15 และ R29 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 2 และโซน Fine Food จัดแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย หมายเลขคูหา B01 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อาคาร 3 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 โดยวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ และวันที่ 25 – 26 กันยายน 2563 จะเป็นวันจำหน่ายปลีกให้ประชาชนทั่วไป ผู้ที่จะเข้าชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.thaifex-anuga.com กำหนดเข้าชมงานวันละ 2 รอบ ได้แก่ 10.00-14.00 น. และ 14.00-18.00 น. รอบละไม่เกิน 15,000 คน 


ความคิดเห็น