คณะ Miss Universe Thailand 2020 เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด ณ โรงพยาบาลพญาไท2

คณะ Miss Universe Thailand 2020 เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด โดยมี นายวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเครือพญาไทและเปาโลพร้อมทั้งคณะผู้บริหารฝ่ายแพทย์ คอยให้การต้อนรับ
คณะผู้ชนะเลิศและรอง Miss Universe Thailand 2020 และคณะผู้บริหารจากบริษัททีพีเอ็นโกลบอลจำกัดณ โรงพยาบาลพญาไท 2 

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ในนามคณะกรรมการมูลนิธิ one love กล่าวถึงปัจจัยสำคัญของกิจกรรมมูลนิธิ One Love ว่า มูลินิธิ One Love ได้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างอาคารเรียนมอบอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานและความพร้อมแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางคณะ Miss Universe Thailand 2020 ได้เข้ารับการตรวจระดับวิตามินและโลหะหนักในร่างกาย กับ แพทย์หญิงกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

ความคิดเห็น