YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีหนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) จัดพิธี “การลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)” ดึง 6 องค์กร กรมการแพทย์  กรมแพทย์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ  ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

•ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

•พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล (ผู้แทน) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

•นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

•ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

•ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

•ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ (ผู้แทน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล


ความคิดเห็น

ท่องเที่ยว