รพ.พญาไท1จัดเลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึ ส่งท้ายปีเก่า


พญ.สุขุมาลย์. สว่างวารี  สูติแพทย์และแพทย์มะเร็งนรีเวชและผ่าตัดส่องกล้องรพ.พญาไท1  พร้อมด้วยทีมการตลาด นำโดยคุณรัชรฐ ศักดิ์ติวิทย์กุล ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์รพ.พญาไท1ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม ในโครงการปันปัน ซึ่งได้จัดต่อนื่องกันเป็นปีที่ 4 มีเลี้ยงอ าหารกลางวัน ไอศครีม จำนวน100คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง มัธยมปลาย 

ในครั้งนี้มีนายณัฐพจน์ ภูแช่มโชติ ครูใหญ่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถึ  นางทัศนีย์  มะลิซ้อน หัวหน้ำศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ  กศน.   สถานสูงคราะห์เด็กหญิง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ(ของแจกมีเพิ่มเติมจากแพทย์และพยาบาลพนักงานรพ.ฝากมอบมาให้เด็กๆ)

ในครั้งนี้พ.ญ.ได้สอนให้เด็กๆรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และสอนให้ระมัดระวัง การพบปะผู้คน หลีกเลี่ยง การติดเชื่อ


ความคิดเห็น