กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่ายโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “ แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์ ”

กิจกรรมในแนวความคิดด้านกิจกรรมถ่ายภาพมีมากขึ้นในยุคการเติบโตด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความทันสมัย การเติบโตของผู้บริโภคมีหลากหลาย ในการสื่อสารด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ผู้บริโภคและกลุ่มนักธุรกิจ / บริษัท / องค์กรใหญ่ หันมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะความรวดเร็วทันเหตุการณ์พร้อมกับหาพันธมิตรผ่านทางออนไลน์พร้อม ความคิดสร้างสรรค์ (Idea) ต่าง ๆ ในช่องทางการสนับสนุนองค์กรให้เติบโตและทันสมัย ทางโครงการและเพจ EYE ON THAILAND จึงใคร่ขอเสนอกิจกรรมดีดีที่เข้ากับโลกปัจจุบัน เพื่อสานต่อเรื่องดีดีสู่สังคมไทย พร้อมด้วยการจัดกิจกรรม 4 ภูมิภาค แข่งขันอาหารไทยท้องถิ่น 10 เมนู

มีคณะกรรมบริหารดังนี้นางสาวบุษยา  ชมภูหลง  ​​​​​กรรมการผู้จัดการ(กรรมการบริหาร BPM LOVE MEDIA) ผลงานกิจกรรม Futsal Lady Live 4 ปี และ ผลงานฯลฯ ทางสังคม ,นางสาวอรวีร์    สมจิตร ​​​​             กรรมการที่ปรึกษาโครงการ,นายธนิตย์ จิตนุกูล​​​​​กรรมการ / กรรมการตัดสิน(ผู้กำกับ) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ (บางระจัน)นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนต์ไทย,นายคงธัช เตชะวิเชียร​​​​​กรรมการ(กรรมการบริหาร / บริษัท อินเตอร์ ดิจิตอล ซิสเต็มส์ จำกัด),นางหอมจันทร์    ซาฮาต​​​​​กรรมการที่ปรึกษาโครงการ,พลตรีวัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์​,นายทหารราชองครักษ์พิเศษ (อดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก),นายสมพร  มูสิกะ​​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายกฎหมาย, ดร.นิคม  ชมภูหลง​​​​​ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์(ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม),ดร.ธิดารัตน์ วันโพนทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลูชั่น ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 

งานรีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน  ฟินเวอร์” เน้นภาพที่ออกมาสื่อความหมายให้ตรงกับกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมผ่านภาพถ่าย ภาพที่ชนะเลิศพร้อมภาพที่เข้ารอบมาจากการประกวด 4 ภูมิภาค เริ่มจาก ภาคกลาง, ภาคอีสาน, ภาคใต้ และภาคเหนือ คัดภาพมาภูมิภาคละ 20 ผลงาน ที่จะแสดงในสื่อสังคมออนไลน์ (Social) ต่าง ๆ ที่ร่วมงานในครั้งนี้ 50 เว็บไซต์ดัง สถานีโทรทัศน์หลักที่ร่วมทำข่าว สถานีโทรทัศน์ (Free tv) เข้าร่วมนำเสนอเรื่องดีดี มีสาระ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ / วัฒนธรรมอันดีงาม นำเสนอในรูปความงามของเมืองไทยแต่ละภูมิภาค สื่อความหมายให้น่าค้นหา น่าท่องเที่ยว น่านำเสนอ เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศชาติ อีกช่องทางของกิจกรรมที่จัดขึ้น ลักษณะของโครงการ / กิจกรรมภาพถ่ายประกวด พร้อมด้วยการสื่อสารออกสู่สังคม เปิดรับสมัครจากทางเพจ EYE ON THAILAND และปิดรับสมัครผ่านสื่อออนไลน์ทั่วไป  เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2564 ประกาศสู่สังคม เปิดตัวโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2564 (วันพุธ) เวลา  15.00 นถึงเวลา 18.30 น. ณ โรงแรมเดอไพรม์ ซอยรางน้ำ  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แจ้งวัตถุประสงค์การจัดทำกิจกรรม / หลักการและเหตุผล / คณะกรรมการตัดสิน / คณะกรรมการที่ปรึกษา / ดารานักแสดงที่เข้าร่วมสร้างขวัญกำลังใจในการเสริมสร้างพลังกายและใจ พบผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังจากภาพยนต์บางระจัน ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย 
คุณปื๊ด ธนิตย์ จิตนุกูล ให้แนวความคิด คุณพืช พาคิน (นักร้องจากเวที The Voice Thailand) พร้อมผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการคัดเลือกภาพถ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) ประเภทภาพจากทางสมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ (ภาพนิ่ง)

2) ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล (ภาพนิ่ง)

เงินรางวัล แบ่งเป็น

1) ชนะเลิศ    ​  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    รางวัลละ 10,000  ต่อประเภท

2) รองชนะเลิศ​  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   รางวัลละ 5,000    ต่อประเภท

3) รางวัลผู้เข้ารอบ รางวัลละ 1,000  บาท  จำนวน  10  รางวัล

4) รางวัลภาพถ่ายเข้ารอบภูมิภาค แบบชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ  500 บาท

5) กิจกรรมการแข่งขันอาหารท้องถิ่น 4 ภูมิภาค  3 รางวัล , ที่ 1. 5,000  บาท  , ที่ 2. 3,000  บาท

ที่ 3. 2,500  บาท

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมประกวดภาพถ่าย"โครงการ รีวิว  สกิล  ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น  เที่ยวกิน  ฟินเวอร์”ระยะเวลาโครงการ 6 เดือนเริ่มวันที่  11  ธันวาคม 2563​​คณะกรรมการจัดงานเยี่ยมประชาสัมพันธ์ที่สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆวันที่  24  มีนาคม 2564​งานเปิดตัวโครงการฯ  เวลา  14.00 น. – 17.00 น. ณ โรงแรมเดอ ไพรม์ (รางน้ำ) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ​กิจกรรม

  1)  แนะนำการรับสมัครผู้ส่งภาพเข้าประกวดผ่านสื่อมวลชนและสื่อ Social ฯลฯ

​2)  แนะนำรายละเอียดของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภทของภาพ

​3)  แนะนำคณะกรรมการการจัดทำโครงการฯ

​4)  แนะนำประโยชน์ของการจัดทำกิจกรรมโครงการฯ

​5)  การแสดงการเปิดตัวกิจกรรมโครงการฯ

​6)  รับประทานอาหารร่วมกัน

วันที่  28  กรกฎาคม  2564​โครงการปิดการรับสมัครการส่งภาพผ่านทางโครงการ หรือทางเพจ EYE  ON THAILAND ที่โครงการแจ้ง (ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 ภาพถ่าย)พร้อมตัดสินการประกวดภาพถ่าย (ผู้เข้ารอบที่ส่งภาพประกวด) พร้อมเชิญผู้ส่งภาพเข้าร่วมงานเพื่อสานสัมพันธ์กับคณะผู้ส่งภาพถ่ายพร้อมพบปะคณะกรรมการจัดงาน, คณะกรรมการการตัดสิน และคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพร้อมร่วมรับประทานอาหาร โดยงานเริ่ม เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ สวนนงนุชพัทยา พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องมีชื่อเสียง

ทางคณะกรรมการจัดทำโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์” กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งต่อสู่สังคมไทยจากภาพถ่ายโครงการ รีวิว สกิล ท่องเที่ยวไทย “ แฟชั่น เที่ยวกิน ฟินเวอร์ ” ร่วมกับ EVOLUTION CROUP  และสวนนงนุชพัทยา กิจกรรมส่งภาพประกวด จาก 4 ภูมิภาค กับ  ( เพจ EYE ON THAILAND ) ,Muvenpick Hotel 63เอกมัย,Italian Proudfa@ekkamai

สนใจสมัครได้ที่ 083-241-3956

หรือติดตามข่าวและเรื่องราวได้ที่เพจ Eye on Thailand                                                           ชั้น8 Muvenpick Hotel 63เอกมัย

ความคิดเห็น