มหาวิทยาลัยรังสิตผนึกกำลังร่วมกับซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิคสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน

เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในการผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนของประเทศไทยให้อยู่แนวหน้าในระดับโลก

24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากรมหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนร่วมกับ บริษัทซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิคจำกัด สถาบันสอนการลงทุนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในการผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนของประเทศไทยให้อยู่แนวหน้าในระดับโลกเพื่อให้สอคล้องกับโครงการ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New growth engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีกล่าวว่า เนื่องจากหลักสูตรสารสนเทศการลงทุนซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New growth engine ตามนโยบาย Thailand4.0 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และทางมหาวิทยาลัยรังสิตของเรามีแนวคิดที่ว่า "ที่นี่...สอนประสบการณ์" มหาวิทยาลัยรังสิตเรา จะไม่ได้เพียงแค่เรียนวิชาบรรยายแค่ในห้องเรียนแต่เราเน้นแนวคิด เรียนรู้จากประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ได้เรียนรู้จากมืออาชีพ นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองระดับโลกทั้ง CFA และ CFP ซึ่งการได้ร่วมมือกับสถาบัน super trader republic ก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสการเรียนรู้การเทรดหุ้นจากมืออาชีพในด้านการเทรดหุ้น

รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนกล่าวว่า ด้วยความที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เรามีความคล่องตัวในการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์ยุคปัจจุบันนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน จะได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งด้านการเขียนโปรแกรม ดาต้าเบส การเงิน การลงทุน และจะมีกลุ่มวิชาเลือกทั้งในด้านฟินเทค วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวางแผนทางการเงิน ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจึงร่วมส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร โดยมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 64 65 และ 66 รุ่นละ 60 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษามูลค่า 320,000 บาท จำนวน 30 ทุนและทุนการศึกษามูลค่า 160,000 บาท จำนวน 30 ทุน หรือสามารถสมัครเรียนปกติโดยรับทุน Early Bird มูลค่า 10,000 บาท เหลือค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก 16,800 บาท เท่านั้น นักเรียนที่สมัครทุน Early Bird ดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์เลือกคณะสิทธิ์ในระบบ tcas ได้

นายกระทรวง จารุศิระ ประธานบริษัทซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิคจำกัด กล่าวว่า การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการเงินส่วนบุคคล ( personal finance) ซึ่งถ้าหากใครที่จบสายไฟแนนซ์โดยตรงมา จะเน้นเนื้อหาเรื่อง corporate finance เป็นหลักสาเหตุก็เพราะ การเรียน corporate finance คือการเตรียมตัวเพื่อไปเป็นมืออาชีพในการบริหารการเงินให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่แต่เรื่อง personal finance หรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากเราจำเป็นต้องปลูกฝังให้บัณฑิตทุกคน เมื่อเรียนจบออกไปแล้ว เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงาน และมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นควบคู่กันไป

เราจะออมเงินอย่างไร ?

เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่คุณภาพชีวิตยังดีอยู่ได้อย่างไร ?

เราเป็นนายของเงิน หรือเงินเป็นนายของเรา ?

เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินได้อย่างไร ?

เราจะมีอิสรภาพทางการเงินด้วยวิธีไหน ?

วิชานี้คือคำตอบครับ

​นายประพัฒน์ พึ่งบุญไพศาล CEO บริษัทซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิคจำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาของ โรคระบาดโควิด คนไทยเริ่มหันมาตระหนักมากขึ้น เกี่ยวกับ ผลกระทบของความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ และ ทำงานแบบคนทำงานประจำรับเงินเดือนที่มีรายได้ มาจากทางเดียว ทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยทางด้านการเงินในชีวิต  ทางสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิค และ ทาง มหาวิทยาลัย รังสิต ได้เล็งเห็นว่า ถ้ามีคนไทยโดยเฉพาะ ตั้งแต่เยาวชน ได้เริ่มรู้จักและ มีความรู้ในการหารายได้ จากอาชีพที่สอง เพื่อลดความเสี่ยงในชีวิตและทักษะความสามารถในการเอาตัวรอดจากวิกฤติต่างๆที่เข้ามา แบบไม่คาดฝันได้ทั้งยังสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพตอนเกษียณอายุ  เพราะพวกเราอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและยังเป็นแนวหน้าทางด้านการเงินและการลงทุนในระดับนานาชาติ 


ความคิดเห็น