“Mobile CT & Stroke Treatment Unit” หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ รพ.พญาไท 1 เซฟชีวิตพิชิตอันตราย


ด้วยสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครที่ติดขัด อาจสร้างผลเสียให้กับการดำเนินงานหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน จะด้วยรถส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือ รถโรงพยาบาล หากเจอสภาพการจราจรเช่นนี้คงจะไม่ทันการณ์ ซึ่งเรียกได้ว่าทุกวินาทีมีค่าต่อชีวิตกันเลยทีเดียว“Mobile CT & Stroke Treatment Unit” หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ คือหนึ่งในทางเลือกของการรักษาชีวิตและลดอาการวิกฤตของผู้ป่วยก่อนที่จะถึงมือแพทย์ของ โรงพยาบาลพญาไท 1 

แพทย์หญิงนภาศรี  ชัยสินอนันต์กุล ผู้อำนวยการศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า  Mobile CT & Stroke Treatment Unit” หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศเยอรมนีและอเมริกาว่าสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้รวดเร็วกว่ารถพยาบาลทั่วไป หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ ถือว่า เป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีกว่าในบริการระบบ “โทรเวชกรรม” (telemedicine) คือ การรักษาผู้ป่วยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ video conference ) ซึ่งแตกต่างจากการรักษาในระบบเดิมที่ต้องรีบนำผู้ป่วยฝ่าการจราจรที่ติดขัดมารับการรักษาที่โรงพยาบาล


“ซึ่งเมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วยหรือที่ผู้ป่วยอยู่ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที ทำการถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถ วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (mobile laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ video conference เพื่อพิจาณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด กับทีม ประสาทแพทย์ stroke โรงพยาบาลพญาไท 1 ซึ่งสั่งสมประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากการรักษาทางไกลในโรงพยาบาลเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลกว่า 15 แห่ง มาเป็นเวลากว่า 4 ปี ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและความปลอดภัยขั้นสูงให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการรักษาผู้ป่วยในหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1”

แพทย์หญิงนภาศรี  ได้กล่าวถึงระบบ telemedicine ในการรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ด้วยหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ ว่า ในกรณีผู้ป่วยมีอาการหลอดเลือดสมองขนาดใหญ่อุดตันแพทย์จะสั่งถ่ายภาพหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTA brain) เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ และที่สำคัญคือโรงพยาบาลได้เตรียมทีมในการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการลากลิ่มเลือดออกจากสมองด้วยอุปกรณ์พิเศษ (clot retrieval) ในระหว่างผู้ป่วยเดินทางกลับโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการลากลิ่มเลือดได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อมาถึงโรงพยาบาล รวมถึงการเตรียมทีมผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วน

“ทั้งนี้ภายในรถ Mobile CT & Stroke Treatment Unit ประกอบด้วย 1. เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (CT scan) 2. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile laboratory) สามารถตรวจวิเคราะห์ผลเลือดที่จำเป็นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 3. ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือด ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 4. เครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผ่านระบบ video conference (Telemedicine equipment)” แพทย์หญิงนภาศรี  กล่าวในท้ายที่สุด

สำหรับวิธีการขอรับบริการ Mobile CT & Stoke Treatment Unit นั้นหากมีอาการใดอาการหนึ่งปากเบี้ยว แขนขาไม่มีแรง พูดไม่ออก หรือหลายอาการหรือสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โทร 1772 กด 7 เรียกใช้บริการหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ (Mobile CT & Stoke Treatment Unit) โรงพยาบาลพญาไท 1  และ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 5 โทร.0-2201-4600 ต่อ 2688, 2690
ความคิดเห็น