สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เชิญชวนสถานประกอบการ ​ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ร่วมกันยกระดับศักยภาพสถานที่จัดงาน ด้วยมาตรการสุขอนามัยและนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง ในโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)”


สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นวาระของโลก ส่งผลให้ธุรกิจชะลอตัว และหยุดชะงัก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะสถานที่จัดงาน ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรง เมื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กลายเป็นปัจจัยต้นๆ ที่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ให้ความสำคัญและมองหาการจัดการอย่างมืออาชีพที่จะสามารถเสริมความมั่นใจในการเข้าร่วมงานไมซ์ได้อย่างปลอดภัย.    

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับศักยภาพของสถานประกอบการไมซ์ ด้านการบริหารจัดการตามมาตรการสุขอนามัย (Hygiene) ผนวกกับการเสริมทักษะด้านการใช้นวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง (Hybrid) โดยหวังผลในการส่งเสริมบุคคลากรไมซ์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐาน เตรียมพร้อมให้ไทยเป็นจุดหมายการจัดงานไมซ์ที่มีศักยภาพ เมื่อโลกของไมซ์ได้กลับมาขับเคลื่อนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมเชิญชวนสถานประกอบการ ​ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS เข้าร่วมโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)” ยกระดับศักยภาพสถานที่จัดงานด้วยมาตรการสุขอนามัยและนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เราได้ “เรียนรู้”และ“ปรับเปลี่ยน”อยากให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวสู้การแข่งขันในยุค Data Driven เลือกใช้กลยุทธ์ที่การันตีผลลัพธ์ ทีเส็บมีทีมงานดำเนินการทางการตลาดพร้อมที่จะให้คำแนะนำ วิเคราะห์ลูกค้านำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์เข้าสู่ยุคการประชุมหรือนิทรรศการออนไลน์ พร้อมที่จะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายเมืองไมซ์ของภูมิภาคเอเซีย

 นายจิรุตถ์ กล่าวโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)” คือการให้องค์ความรู้ด้านสุขอนามัยและนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง แก่บุคคลากรไมซ์มืออาชีพ โดยส่งเสริมให้สถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้รับมาตรฐาน TMVS จำนวน 100 แห่ง ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งรับเงินสนับสนุนจำนวน​ 40,000 บาท​ ต่อสถานประกอบการผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 สามารถดูขั้นตอนการรับสมัครและเงื่อนไขได้ที่ https://bit.ly/33W9zYe สมัครก่อนมีสิทธิก่อน รับจำนวนจำกัดเท่านั้นหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน. เบอร์โทรศัพท์ : 086-8902-862 Facebook : MICE Capabilities และ E-mail: 2hy@tceb.or.th

 

 

ความคิดเห็น