รมว.ยุติธรรม มอบ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯ


วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ ภายใต้นโยบาย "ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน" เพื่อให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติก อาคาร และบริเวณใกล้เคียง ทำให้ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ซึ่งพบว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่วันเกิดเหตุ และมีความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และประชาชนในพื้นที่ จึงมอบหมายให้ตน พร้อมด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกชนชั้นและเท่าเทียม โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนแจ้งความเสียหาย โดยมี อบต.ราชาเทวะ ตั้งจุดรับเรื่อง รวมถึง กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนด้วย

เลขานุการรัฐมนตรีฯ กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประสานกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดี และประสานทายาทของผู้เสียชีวิต เพื่อแจ้งสิทธิค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา หลักเกณฑ์การฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิด และการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือ ติดต่อสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77


ความคิดเห็น