“หัวใจของการดูแลสัตว์เลี้ยงยุค New Normal, สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่โภชนาการ” กิจกรรม Mistakes must (be) taken คว้ารางวัลชนะเลิศ

 


จากแคมเปญ“Royal Canin Vet Camp & Student Ambassador Program ครั้งที่1”

ประสบความสำเร็จด้วยดี กับแคมเปญ “Royal Canin Vet Camp & Student Ambassador Program ครั้งที่1” การจัดกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาสัตวแพทย์ต่างมหาวิทยาลัย โดย โรยัล คานิน (Royal Canin) ผู้นำด้านโภชนาการอาหารแมวและสุนัข  ที่จุดประกายให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างจริงจัง มีนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 ทีม จากมหาวิทยาลัย 15 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละทีมได้ทำกิจกรรมเก็บคะแนนตามโจทย์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงเห็นถึงความสำคัญของโภชนาการสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม 

แคมเปญ Royal Canin Vet Camp & Student Ambassador Program ครั้งที่1 ได้เก็บคะแนนตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ใน 3 หัวข้อ คือ 1. สุขภาพและโภชนาการสัตว์เลี้ยง (Health Through Nutrition)  2. การถ่ายทอดความคิดผ่าน VDO Clip ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “How your cat & dog make your life better” และ 3. Be Royal Canin Student Ambassador 2021 การนำเสนอกิจกรรม/โครงการ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญโภชนาการ

การนำเสนอกิจกรรม Mistakes must (be) taken โดยทีม dai wai wei ในรอบตัดสิน

ผลงาน “Mistakes must (be) taken” ที่บอกเล่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงของคนรักสัตว์ พร้อมแนะนำให้เข้าใจถูกต้อง และแก้ไขผ่านกิจกรรมสนุกๆ โดยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทดลองทำทันที (Call to Action) จาก ทีม Dai Wai Wèi คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย น.ส. พิมพ์วิภา วุฒิ และ น.ส. ณฐพรรณ เดิมกะยอม ตอบโจทย์การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการสัตว์เลี้ยง ผ่านการเล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สร้างความประทับใจให้คณะกรรมการจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีม Maybe we win จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย น.ส. พัทธนันท์ อักษรไชย และ น.ส. รมยกร รวิโชติกุล และรองชนะเลิศอันดับสอง มี 2 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีม GG Vet จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย น.ส. นุชวรา มูลแก้ว และ น.ส. ปิยมาศ หนูขำ และ ทีม Intersection จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย น.ส. ศศินา ไกรสิงห์ และ น.ส. ประภัสสร สุภัควรกุล


ความคิดเห็น