กลุ่มเครือ โรงพยาบาลพญาไท ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ ที่ยากเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

 เครือ โรงพยาบาลพญาไท นำร่องโดย โรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญ โดยจัดทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมด้วยจิตอาสา ให้บริการฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ แด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 200 คน 400 โดส ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หนึ่งคนรับ” ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลโควิด-19
ทั้งนี้มูลนิธิหนึ่งน้ำใจและโรงพยาบาลพญาไท 3 ยังคงเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับพระสงฆ์และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนทั้งหมดจำนวน 394 คน (แบ่งออกเป็นเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมทั้งหมด 788 โดส) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ โทร 065 503 3861 หรือ รพ. พญาไท 3 ที่ Call Center 1772

ความคิดเห็น