กิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate (Ozone2Climate Art Contest)


ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลัก จึงได้ขานรับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยได้เชิญประเทศไทยให้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานศิลปะ Ozone2Climate (Ozone2Climate Art Contest) 

การประกวดจัดแบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ 

•ระดับเยาวชน สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี 

•ระดับบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

โดยในแต่ละระดับแบ่งผลการการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

•ประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายแบบต้นฉบับ สามารถปรับแต่งแบบพื้นฐานได้

•ประกวดภาพวาด ภาพวาดมือ ภาพเพนท์มือ

•ประกวดภาพกราฟิก การวาดภาพดิจิทัล ภาพที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

การประกวดภายใต้คอนเซปต์ การปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนและสภาพภูมิอากาศโลก

ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงงานอุตสาหกรรม

การส่งผลงานศิลปะ : 

ต้องเป็นไฟล์ JPEG/GIF/PNG อย่างน้อย 2,000 พิกเซล  ขนาดสูงสุดต้องไม่เกิน 1 MB 

พร้อมระบุข้อมูล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง วันที่ และคำบรรยาย (สูงสุดไม่เกิน 100 คำ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

กลุ่มอนุรักษ์โอโซน กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 

โทรศัพท์ 0 2430 6308 ต่อ 1716 / 089 060 2966

สมัครออนไลน์ผ่าน www.ozone2Climate.org หรือ E-mail : ozone.thai@diw.mail.go.th

มาร่วมรณรงค์เพื่อรักษาโลกให้น่าอยู่ต่อไปกันนะคะ 

ความคิดเห็น