“วีเอ็นยู” เตรียมจัดงาน REDCON Asia วางแผนรับมือกับภัยพิบัติ

วันที่ 27 เม.ย.65 บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (หนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย) แถลงข่าวการจัดงาน REDCON (เรดคอน) หรือ Resilience on Emergency & Disaster Conference ซึ่งเป็นงานประชุมและงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต โดยมีนายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (DDPM) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร. Sanjay Srivastava, Chief of Disaster Risk Reduction, UNESCAP, นีรชา มะลิศักดิ์ บรรณาธิการ เดอะ เนชั่น (ประเทศไทย), ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC),  Tam Hoang, Sustainable Urbanization Specialist, UN-Habitat, อัญชลี คงกรุต บก. หน้าบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post , ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนจากผู้จัดงาน เข้าร่วม ณ ศูนย์การค้า เอ็นบีเค เซ็นเตอร์ โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

REDCON Asia เป็นงานประชุมและงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ ถือเป็นเวทีที่รวมทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อันทรงคุณค่าทั้งหมดของการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภท รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการนำเสนอในรูปแบบของ “การเน้นคนเป็นศูนย์กลางสู่การจัดการภัยพิบัติและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ” 

นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (DDPM) กล่าวว่า โลกทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเราทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่มากก็น้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามที่จะหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่ง”ความร่วมมือ” ก็คือ “ทางรอด” ของพวกเรา

โมนิก้า บาโร ผู้จัดการโครงการ REDCON Asia กล่าวว่า บริษัท วีเอ็นยูฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในภูมิภาคนี้ พันธกิจของเราคือ การรวมรวมผู้นำทางความคิด ผู้กำหนดนโยบาย และบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบ เราเชื่อมั่นว่า การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม อันนำมาสู่การวางแผนดำเนินงานที่สอดคล้องและเด็ดขาดยิ่งขึ้นเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ

ดร. Sanjay Srivastava, Chief of Disaster Risk Reduction (UNESCAP) กล่าวว่า REDCON Asia เป็นช่องทางที่สำคัญที่เอื้อประโยชน์แก่โอกาสสำคัญทั้งสามประการนี้เพื่อสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เริ่มจาก 1.สร้างการเชื่อมโยงนโยบายระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อบูรณาการภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศ และความยืดหยุ่นด้านสุขภาพเข้ากับการวางแผนการพัฒนาได้อย่างราบรื่น 2. การลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากภัยธรรมชาติและชีวภาพแบบบูรณาการ และ 3. การส่งเสริมการลงทุนในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของสภาพอากาศ

ดร. พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) กล่าวว่า เราต้องทำงานไม่เพียงกับภาครัฐเท่านั้น แต่กับภาคเอกชนด้วย จากสิ่งที่เราเผชิญอยู่ นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม REDCON Asia ที่กำลังจะจัดขึ้น ซึ่งเราสามารถนำทั้งภาครัฐและเอกชนมารวมกันภายใต้หลังคาเดียวกัน

Tam Hoang, Sustainable Urbanization Specialist, UN-Habitat กล่าวว่า การจัดการกับภัยคุกคามที่รวมกันของ Twin C's อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ภัยพิบัติจากโรคระบาดโควิด-19 นั้นต้องใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรม ควบคู่ไปกับความพร้อมในการให้เงินทุนแก่โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่คงทนในระยะยาวควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านมนุษยธรรม

อัญชลี คงกรุต บก. หน้าบทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post และ นีรชา มะลิศักดิ์ ตัวแทนจาก เดอะ เนชั่น ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อต่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการจัดการเหตุฉุกเฉินว่า  ในฐานะสื่อเชื่อว่าเราสามารถมีบทบาทที่เป็นประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของการรับมือ เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติมีความสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อนำเสนอข่าวเท่านั้น หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยสงครามล่าสุดและต่อเนื่องจะกลายเป็นปัญหาของมนุษยชาติ พวกเราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ ดังนั้นทุกคนจึงต้องร่วมมือกันและสื่อมวลชนเองก็เช่นกัน

ด้านผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนเสียงจากฝั่งของนักวิชาการ กล่าวว่า สภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงจะเพิ่มความไม่แน่นอนและความซับซ้อนให้กับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการร่วมกันจากกลไกทั้งหมดที่สังคมมี การหยุดชะงักของสภาพแวดล้อมจำเป็นต้องดำเนินการทั้งหมดในเชิงรุกและประสานกัน ซึ่งการรวมตัวกันของพวกเราในวันนี้ พร้อมกับความตั้งใจที่มี จะสามารถช่วยผลักดันให้ภูมิภาคของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น นำโดยหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศ และพันธมิตรต่างๆ โดย REDCON Asia จะนำทางเราไปสู่การรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

อิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า ผู้จัดงานรู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องจากบรรดาพันธมิตร ผู้เข้าร่วมบรรยาย และผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ สำหรับงาน REDCON Asia ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ปี 2565 นี้ เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติ และภาวะโลกร้อนผ่านงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้และต่อยอดสู่อนาคต


                      

ความคิดเห็น