โรงพยาบาลพญาไท 3 รุกหน้า นำเทคโนโลยีใช้หุ่นยนต์ช่วยรักษาคนไข้ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อม อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ  หลายท่านอาจพบปัญหาที่แตกต่างกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จึงทำให้หลายท่านเกิดความลังเล หรือ หลีกเลี่ยงที่จะเข้ารับการผ่าตัดรักษาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้อาการของโรคอาจทรุดลงตามลำดับ
นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท3 ได้กล่าวว่า  ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการรักษาอยู่เสมอ เราจึงไม่หยุดพัฒนา นวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มาใช้กับการผ่าตัดรักษาเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งพญาไท 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ใช้หุ่นยนต์ช่วย ผ่าตัดข้อเข่าเทียม ROSA ( ROBOTIC ASSISTED SURGERY IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY ) จะควบคุมการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ 
ซึ่งนำทีมดูแลเรื่องการผ่าตัดโดย ศ.นพ กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท3ร่วมด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการร่วมวางแผนการผ่าตัด  ทั้งนี้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม ROSA  ROBOTIC ถือเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการวางแผนการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำสามารถวางแผนควบคุมและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยได้ทุกที่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีระบบที่สามรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ทำให้ลดความผิดพลาด ลดความเจ็บปวด เสียเลือดน้อย เพราะระบบความพิวเตอร์จะคำณวนระยะในบริเวณที่ ชับซ้อนและเข้าถึงได้ยากช่วยให้การผ่าตัดไม่ให้เคลื่อนที่หรือออกนอกเส้น จึงทำให้สามารถเข้าทำการผ่าตัดได้อย่างตรงจุดและแม่นยำส่งผลให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ลดระยะเวลาพักฟื้นและยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็ว 

ความคิดเห็น