EEC และประเทศเพื่อนบ้าน จัดงาน “Eastern Region Gem & Jewelry Fair 2022 ภาคตะวันออก 2 เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2022” วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร

“กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดย จังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รุกจัดงานภาคตะวันออก 2 เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022 (Eastern Region Gems & Jewelry fair 2022)”จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดนครนายก ได้เดินหน้าส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการทําการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มมูคค่าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้สามารถผลิตและเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นการต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได้เข้าถึงตลาด ภายใต้แนวคิด “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” ได้จัดงาน ภาคตะวันออก 2 เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022 (Eastern Region Gems & Jewelry fair 2022) ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยในงาน ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับที่มีความสวยงามและโดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่ เครื่องประดับ สร้อย แหวน ต่างหู เข็มกลัด ที่ทำจากอัญมณี ฯลฯ โดยเฉพาะทับทิมสยามเมืองจันท์ และพลอยแดง ไพลิน พลอยเขียวส่อง บุษราคัม พลอยสตาร์ โกเมนต์และพลอยชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมจำหน่ายสินค้า 30 คูหา มีการเจรจาธุรกิจ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำวัน สร้างสีสันบรรยากาศภายในงาน

จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ขอเชิญนักท่องเที่ยว และประชาชนได้เยี่ยมชม สัมผัส และเลือกซื้อของขวัญ สำหรับตัวเองและคนพิเศษ ได้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา บางนา กรุงเทพมหานคร ที่งาน ภาคตะวันออก 2 เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่แฟร์ 2022 (Eastern Region Gems & Jewelry fair 2022)

 “จันทบุรี นครอัญมณี ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”


ความคิดเห็น