มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” ภายใต้แนวคิด “The Next Normal Transformation for Business Sustainability การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในยุคปกติครั้งใหม่” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 34 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 13 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล  ขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัลถือเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “ โลกของธุรกิจมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากธรรมชาติ หรือจากแนวคิดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุผลให้ภาคธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจึงต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถและวิสัยท้ศน์กว้างไกลและปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อๆ ไป เพื่อไปสู่สุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง และงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 ในวันนี้นับเป็นปีที่ 10 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มุ่งหวังให้รางวัล Thailand Top Company Awards 2022 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืนต่อไป”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022” ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ  ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งตลอดปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความท้าทายใหม่ๆ แก่ประเทศและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ทั้งจากการสืบเนื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 สายพันธุ์ใหม่ ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ 

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022”  ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 13 รางวัล ดังนี้

 ประเภทรางวัล องค์กรที่ได้รับรางวัล

1 อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

2 อุตสาหกรรมการผลิต บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

3 อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

4 อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 

5 อุตสาหกรรมการจัดจำหน่าย บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

6 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดลล์ เทคโนโลยีส์

7 อุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

8 อุตสาหกรรมบริการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

9 อุตสาหกรรมประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

10 อุตสาหกรรมพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

11 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

12 อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

13 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลประเภทความเป็นเลิศ จำนวน 21 รางวัล ดังนี้

 ประเภทรางวัล องค์กรที่ได้รับรางวัล

1 BEST COMPANY PERFORMANCE AWARD บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2 BEST BUSINESS TREND EXCELLENCE AWARD บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3 BEST CROSS BORDER BUSINESS SERVICES AWARD ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

4 BEST CUSTOMER EXPERIENCE AWARD บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5 BEST CUSTOMER FOCUS AWARD บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

6 BEST eSERVICE PROVIDER AWARD บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

7 BEST FINANCIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AWARD บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

8 BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

9 CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

10 CSR OF THE YEAR AWARD บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

11 DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

12 FAST-GROWING COMPANY AWARD บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

13 MOST ADMIRED COMPANY AWARD  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

14 MOST POTENTIAL AWARD บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด

15 MOST TRUSTED BRAND AWARD เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

16 OUTSTANDING AWARD บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

17 THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARD บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

18 TOP BUSINESS STRATEGY AWARD บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

19 TOP PARTNER PROMOTION AND DEVELOPMENT AWARD ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

20 TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

21 TOP MANAGEMENT AWARD บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ความคิดเห็น