ททท. ขอเชิญร่วมงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565ระหว่างวันที่ 5 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานนมัสการ
หลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 จัดระหว่างวันที่ 5 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า งานเทศกาลกลางเดือนสิบสอง วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 6 ค่ำ เดือน 12 (เดือนพฤศจิกายน) ผู้ริเริ่มจัดงานกลางเดือน 12 คือโต้โผทรัพย์ เจ้าของละครคลองโสธร มูลเหตุมีอยู่ว่า ในปี พ.ศ. 2433 ประชาชนชาวโสธรประสบภัยข้าวยากหมากแพง ฝนแล้ง ข้าว และผลหมากรากไม้ไม่ได้ผล โรคห่า (อหิวาต์) และโรคพุพอง (ฝีดาษ) ระบาดไปทั่ว ผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นอันมาก ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไร่นาเพื่อหนีโรคภัย ผู้เจ็บป่วยรอไม่ไหวก็รอวันตายเพราะหาหมอรักษาได้ยาก เมื่อถึงคราวเข้าตาจนเช่นนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนจะมีอะไรเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าพระ ต่างคนจึงพากันบนบานต่อหลวงพ่อให้ช่วยลูกช้างด้วย บ้างก็ขอยาดีหลวงพ่อ คือขี้ธูปบ้าง น้ำมนต์บ้าง ดอกไม้ที่บูชาบ้าง รับมาทานมาทา บ้างก็บนบานว่า ถ้าหายแล้วจะปิดทอง บ้างก็บนบานด้วยละครและมหรสพสมโภช คนไทยบนด้วยลิเก และละครแก้บน ฝ่ายจีนก็บนงิ้ว ล่อโก๊ สิงโต ฯลฯ

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนัก จู่ ๆ ฟ้าฝนซึ่งแห้งแล้งอยู่นานก็โปรยปรายลงมา พาให้ประชาชนเบิกบาน แผ่นดินชุ่มชื่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หายเป็นปลิดทิ้ง ชาวบ้านชาวเมืองจึงร่วมกับนายทรัพย์จัดงานฉลองสมโภชหลวงพ่อครั้งใหญ่เพื่อแก้บน จึงเกิดงานนมัสการ หลวงพ่อโสธร และงานประจำปี มีการเฉลิมฉลองเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเป็นต้นมา โดยในปี 2565 เตรียมกิจกรรมที่แปลกใหม่ ทั้งเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและภาพลักษ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564   (พิธีบวงสรวง และขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก)

เวลา 04.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

เวลา 05.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา 

เวลา 05.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี จุดธูปเทียน  บวงสรวงปู่ท้าวมหาพรหม

เวลา 06.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี เดินทางมาถึงบริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร / ทำพิธีบวงสรวง

เวลา 07.29 น. พิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาหลวงพ่อโสธร และถวายทองแผ่น มาลัยกร

เวลา 07.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี เข้าสู่บริเวณปะรำพิธีเปิดงาน

- ปลัดจังหวัดกล่าวรายงาน

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง และลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

เวลา 07.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาองค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง) ณ รถอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง) และปล่อยขบวนรถแห่องค์หลวงพ่อโสธรไปตามเส้นทางที่กำหนด สำหรับเส้นทางขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางน้ำแบ่งเป็น 2 วัน 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ) (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 )  ณ ท่าน้ำวัดโสธรฯ  

เวลา 06.30 น.  ขบวนเรือหลวงพ่อโสธรเคลื่อนออกจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร มุ่งไปสู่อำเภอ

บางปะกง และจอดเทียบท่าต่างๆ รวมจำนวน 11 ท่า 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ)  (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 )  

เวลา 06 00 น.  ขบวนเรือหลวงพ่อโสธร ออกจากท่าน้ำวัดโสธร ฯ ล่องไปตามลำน้ำ มุ่งไปสู่อำเภอบางคล้าและจอดเทียบท่าต่างๆรวมจำนวน 14 ท่า

วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2565  งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 10 วัน 10 คืน 

นอกจากมางานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีฉะเชิงเทราแล้ว อยากเชิญชวนมาสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้วยการสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงศาสนา สายศรัทธา ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ ในทุกๆวัน เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีความโดดเด่น สถานที่สำคัญ เพื่อมาสักการะ กราบไหว้ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดสมานรัตนาราม วัดจุกเฌอ อุทยานพระพิฒเนศคลองเคลื่อน วัดห้วยน้ำทรัพย์ (องค์หลวงพ่อปลดหนี้) เป็นต้น  และนอกจากนี้จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมไปถึงแหล่งทำการประมง  โดยชูจุดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ กุ้งแม่น้ำ มะม่วง ข้าว  เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า สัมผัสกับประสบการณ์การกินอาหารถิ่นจากวัตถุดิบอาหารชุมชน ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก และทางน้ำ ทั้งนี้ ยังมีงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศาสนา สายศรัทธา เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า เพื่อมาสักการะ กราบไหว้ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสกับประสบการณ์การกินอาหารถิ่นจากวัตถุดิบอาหารชุมชน ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการพักค้าง และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4794 หรือ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4009 

ความคิดเห็น