ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด เตรียมจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022

ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น
นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงาน LAB Future & BIO Expo 2022 ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น  ณ ฮอลล์  1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จ.ขอนแก่น โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละศูต ผู้อำนวยการสำนักงาน สมาพันธ์ สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย กรุงเทพฯ กล่าวว่า ลุ่มน้ำโขง เป็นภูมิภาคที่สมาพันธ์ ฯ ให้ความสำคัญ และสนับสนุนแนวนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health Policy ที่เน้นบูรณาการสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ผ่านเครือข่าย มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง  โดยสมาพันธ์ ฯ ได้จัดงานประชุมสัมมนาในประเด็นสำคัญ ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ อาทิ  โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยในภาคอีสาน  ความสำเร็จของการเฝ้าระวังโรคของหน่วยงานต่างๆ การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบบูรณาการ สุขภาพหนึ่งเดียวกับความท้าท้ายและโอกาสพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขง 

นายสุวรรณ พงษ์สังข์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผนวกกับความสามารถของบุคคลากรในวงการ จะช่วยสนับสนุนให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือศูนย์กลางการแพทย์ลุ่มน้ำโขง ที่สามารถแบ่งปันความรู้และให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันในภูมิภาค ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเครื่องมือวิเคราห์ทางห้องแล็บ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคอีสาน อาทิ การคัดเลือกสายพันธุ์ การสกัดและวิเคราะห์แยก สารบริสุทธ์ การตรวจหาสารพันธุกรรม การวิเคราะห์โปรตีน การตรวจหาเชื้อต่างๆ  ฯลฯ 

นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัทแอดลิบแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาตร์และห้องปฏิบัติการฯ และการวิเคราะห์วิจัยในภูมิภาคอีสานว่า จากภาพรวมมูลค่าตลาดเครื่องมือแล็บ ประมาณ 80,000 ล้านบาท โดยภาคอีสาน ครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องมือแล็บเป็นอันดับสอง (28%) หรือกว่า 22,400 ล้านบาท รองจากภาคกลางและภาคตะวันออก (40%)  ถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องมือแล็บสูงถึง 25% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 10-15% ต่อปี สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้บริหาร  ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในและต่างภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือด้านต่างๆ จากงานประชุมสัมมนา พื้นที่แสดงนวัตกรรมและการเจรจาธุรกิจภายในงาน


  ภายในงานมีกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บและไบโอเทค เคมีภัณฑ์และสารมาตรฐาน กว่า 80 บริษัท 500 แบรนด์ จากทั่วโลก พร้อมพื้นที่แสดงนวัตกรรม 4 ด้านสำหรับอนาคตอีสาน ประกอบด้วย แล็บ พลังงาน เกษตร พลังงาน แห่งอนาคต รวมทั้งการเจรจาธุรกิจและงานประชุมสัมมนามากมาย เช่น การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร the Future of Next Generation Sequencing Technology , Smart Lab Technology, Novel Bio Process Technology การประชุมด้านฟิโนมิกส์ การประชุมด้านโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในภาคอีสาน ฯลฯ 

ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าและหมู่คณะได้ที่ www.labfutureexpo.com หรือ www.bioexpo.asiaความคิดเห็น